МЕДВЕД (Медведь)

МЕДВЕД (Медведь) – шаљива игра у 1 чину. Написао: Антон Павлович Чехов. Прво извођење у Москви, 16. III 1888, у нашој земљи 17. II 1897. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 1/14. XII 1901. у НСаду (са једночинком Тако ти је то у свету, дете моје). Превео: Сава Петровић. – Рд. Д. Спасић; Т. Лукићка (Попова), П. Добриновић (Смирнов), А. Ботић (Лука). – Изведено 31 пут.

Премијера у СНП 5. I 1940. у Сремској Каменици (са једночинкама Аналфабета и Школски надзорник). Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 8. VIII 1946. у НСаду (са Чеховљевим једночинкама Просидба и Свадба). Превео: Јован Максимовић. – Рд. Ј. Ракитин, к. г., сц. М. Шербан; Љ. Стипановић-Драгић (Попова), В. Старчић (Смирнов), Л. Лазаревић (Лука). – Изведено 10 пута, глед. 2139.

БИБЛ: Медвед и друге драме, прев. С. Димић-Пишкин и З. М. Велимировић, Бгд 1939.

ЛИТ: А-м, Чехов на новосадској сцени, Позоришни лист, Бгд, 1901, бр. 22, с. 444; -вић, У прошлу суботу је приказана шаљива игра Медвед, Застава, 4. XII 1901; (Ј.) Г(рчић), Медвед, Позориште, НСад, 1901, бр. 35, с. 194; А-м, Казалиште, Народна обрана, Осијек, 27. X 1905; Б. Чиплић, Три актовке А. П. Чехова у режији Јурја Ракитина, СВ, 11. VIII 1946.

М. М.