АБРАЊИ Корнел млађи

АБРАЊИ Корнел млађи (Kornél Ábrányi ifj.) – мађарски књижевник, критичар и драмски писац (Будимпешта, 31. XII 1849 – Будимпешта, 11. III 1913). Син је композитора истог имена и презимена. Припадао је књижевном кружоку Кишфалудија и Петефија. Писао је романтичне и комичне романе и приповетке, од којих је неке приредио и за сценско извођење: Кратковиди (A rövidlátok, 1872), Мухоловка (A légyott, 1872), Доктор Персивал (Doctor Percival, 1876), Непогрешиви (A csalhatatlan, 1883, у стиховима). Позориштем се бавио највише као дугогодишњи извештач париског листа „Revue de Deux mondes“ о мађарском театарском животу. По једној његовој новели Душан Дима је написао комедију у 3 чина Растављен, коју је СНП извело 2. IX 1897. у Руми.

В. В.