МАТИ СЕ МОРА УДАТИ

МАТИ СЕ МОРА УДАТИ – позоришна игра у 1 чину. Написала: Марија Пинтер. Прво извођење у нашој земљи 7. VI 1879. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 9. II 1884. у НСаду (са једночинком Гренгоар). Превео: Живко А. Радивојевић. – А. Лукић (Валдау), М. Димитријевић (Оскар), М. Рајковићка (Хедвига), Д. Ружићка (Лангенауевица), М. Хаџи-Динић (Стајн), А. Милосављевић (Професор), Л. Петровићева (Ернестина). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: С., „Мати се мора удати“, шаљива игра од М. Гинтерове, превео Ж. А. Радивојевић, Јавор, 1884, бр. 10, с. 315-318; (Ј.) Г(рчић), Мати се мора удати, Позориште, НСад, 1884, бр. 16, с. 63.

В. В.