МАСЛАРЕВСКИ Петар

МАСЛАРЕВСКИ  Петар – балетски играч (Прилеп, 29. VII 1935 – ). Завршио је гимназију са малом матуром. Од 16. XI 1959. до 15. VIII 1961. припадао је балетском ансамблу СНП у статусу солисте. Играчку каријеру је наставио у иностранству. Елегантна фигура, лак скок и чисте линије, као и савладана  техника игре учинили су да постане  привлачан тумач лирских улога.

УЛОГЕ: Принц (Лабудово језеро), Сликар (На лепом плавом Дунаву), Марсел (Американац у Паризу).

ЛИТ: С. Ђурић-Клајн, Гостовање Новосадске опере у Београду – „Лабудово језеро“, Политика, 23. I 1961; М. Г., „На лепом плавом Дунаву“ и „Американац у Паризу“. Разговор са кореографом Г. Македонским и носиоцима главних улога, Дневник, 25. III 1961.

Љ. М.