МАРТОШ Ференц (Ferenc Martos)

МАРТОШ Ференц (Ferenc Martos) – мађарски писац и либретист (Арад, 10. I 1875 – Будимпешта, 24. XI 1938). Завршио је правне науке на Будимпештанском универзитету. Био је секретар, па саветник Министарства за верска питања и просвету од 1896. до 1914. У периоду од 1900. до 1902. обављао је и дужност уредника новина „Престонички листови“ („Fővárosi lapok“). Превасходно песник и романсијер, опробао се и у драмском стваралаштву, али је највише успеха имао као либретист. Писао је либрета за Лехара, Калмана, Хуску, Сирмаија, Јакобија и друге. Калманова оперета Госпођица Жужи (Zsuzsi kisaszony, 1915) са М. либретом (који је написао заједно са М. Бродијем) у СНП је изведена 1973.

В. В.