МАРКОВИЋ МИЛА

МАРКОВИЋ МИЛА – књижевница и драмска списатељица (Поћути, Србија, 28. VIII 1893 – Београд, 28. XII 1964). Отац Иван Сакић трговац, а мајка Добрила, рођ. Протић, учитељица. У основну школу пошла је у Ваљеву 1899, а окончала је у Бгду 1904. Вишу девојачку школу завршила је у Бгду 1910. и 1930. апсолвирала на одсеку за југословенску књижевност на Филозофском факултету у Бгду. Говорила је француски, немачки, руски и пољски језик, а служила се енглеским и шпанским. Писала је песме, приповетке, драме, романе, есеје, књижевне критике и приказе. Радове је потписивала и иницијалима, а на књижевним конкурсима користила шифровани потпис Тулипан или Лала. Први рад, Чика Љуба. Из живота ваљевског округа, објавила је у листу „Трговина” 1912. Сарађивала је у публикацијама: „Илустровано време”, „Јужни преглед”, „Политика”, „Правда”, „Стожер”, „Југословенске народне новине”, „Свети Сава”, „Народни алманах” (Лос Анђелес), „Вардарче”, „Развитак”, „Народна одбрана”, „Преглед”, „Глас МС”, „Летопис МС”, „Годишњак МС”, „Живот и рад”, „Народна читанка МС”, „Алманах Друштва хрватских књижевника” и др. Од 1931. била је члан Клуба независних књижевника у Бгду и од 1933. члан Друштва „Цвијета Зузорић” у Бгду. Њене драме изводила су позоришта: НП Ниш 1940. У сукобу, НП Крагујевац 1953. Господар, а Интимне приче приказане су у СНП 1962. и у НП у Вршцу и у аматерском позоришту у Врбасу 1963. За свој књижевни рад добила је: Награду „Политике” (за приче Из мог села 1930. и за приче Моји суседи  и Бесни пас 1953), Награду „Илустрована времена” (за Чича Павлову женидбу 1930), Пупинову награду (за причу На родном прагу 1932), Награду „Цвијета Зузорић” (за причу У оно доба 1933), Награду Друштва хрватских књижевника (за песму „Њена брига“ 1939), а први је писац из Југославије који је награђен Пупиновом наградом у Америци 1931. Представа СНП по њеном тексту Интимне приче изведена је 1963. на ЈПИ, а исте г. је на Сусрету војвођанских позоришта у Вршцу и награђена.

ЛИТ: А. Бунушевац, После конкурса Политике, Ко је Мила Марковић?, Политика, 29. VI 1930; М. Хабјанић, Бака пише романе, Глобус, 28. X 1962; СП, Сусрет војвођанских позоришта у Вршцу, Политика, 15. IV 1963; О. Божичковић, Редитељ спасава представу, Интимне приче” од Миле Марковић, Политика, 17. V 1963; О. Божичковић, Завршена представа Позорја, Политика, 18. V 1963; С. Селенић, Мила Марковић, Интимне приче”, Борба, 18. V 1963; В. Стаменковић, Осмо Стеријино позорје, НИН, 26. V 1963; А., Умрла Мила Марковић, књижевник, Политика, 29. XII 1964.

М. Л.