МАРИШКА Ернест (Ernst Marischka)

МАРИШКА Ернест (Ernst Marischka) – аустријско-немачки сценарист (Беч, 2. I 1893 -Хур, Швајцарска, 12. V 1963). Специјализовао се за писање сценарија за „филмске оперете“,  углавном са  темама из бечког живота. Аутор је либрета за оперету Орлов Бруна Гранихштетена, коју је новосадско НП извело 1926.

В. В.