МАРИНИЋ Зорка

МАРИНИЋ Зорка – персонални референт (Велуњ, Хр ватска, 10. XII 1933 – Нови Сад. 22. II 2007). Завршила је 3 разреда гимназије у Сремским Карловцима 1948. и положила стручни испит за канцеларијског референта. Као службеник радила је у разним установама у НСаду и Земуну, а у СНП се запослила 16. I1966: најпре је била административни службеник, технички секретар управника и помоћника управника, па референт за опште послове, а од 1. VI 1977. до пензионисања, 17. V 1985, персонални референт СНП.

Р. Б.