МАРИЈА СТЈУАРТОВА (Maria Stuart)

МАРИЈА СТЈУАРТОВА (Maria Stuart) – жалосна игра у 5 чинова. Написао: Фридрих Шилер. Прво извођење у Вајмару, 14. VI 1800, у нашој земљи 13. IV 1863. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 6. III 1871. у Панчеву. Превео: Спиро Димитровић Котаранин. Подела узета са плаката представе одржане 28. I 1872. у НСаду. – Д. Ружићка (Јелисавета), Ј. Маринковићка (Марија), Д. Ружић (Лестер), Н. Зорић (Шрусбери), М. Суботић (Борли), Ђ. Лесковић (Палет), П. Брани (Мортимер), Ј. Поповићева (Ана), Н. Рашић (Белијевр), Г. Пешић (Окељ), Ђ. Соколовић (Часник), Љ. Зорићева (Паж), Н. Недељковић (Давизон), А. Лукић (Мелвил), М. Савићева (Маргарита), М. Станчић (Бургоин). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 15. IV 1879. у НСаду. – Д. Ружићка (Јелисавета), С. Максимовићка (Марија), С. Рајковић (Лестер), Н. Зорић, А. Десимировић (Шрусбери), М. Марковић (Борли), А. Лукић (Палет), Д. Ружић (Мортимер), Ј. Поповићева (Ана), П. Добриновић (Белијевр), А. Десимировић (Окељ), Р. Поповић (Часник), Ђ. Банковић (Паж), Ђ. Јовановић (Мелвил), Б. Хаџићева (Маргарита), Д. Ћирић, Ђ. Банковић (Бургоин). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 10. II 1884. у НСаду. – Д. Ружићка (Јелисавета), М. Рајковићка (Марија), Д. Ружић (Лестер), А. Лукић (Шрусбери), А. Милосављевић (Борли), И. Станојевић (Палет), М. Димитријевић (Мортимер), Ј. Добриновићка (Ана), М. Барбарић (Белијевр), М. Динић (Окељ), В. Марковић (Мелвил), Т. Брашованова (Маргарита), Љ. Станојевић (Бургоин), А. Рашић (Паж). – Изведено 13 пута.

Премијера у СНП 9. VII 1898. у НСаду. – Рд. Д. Ружић; Д. Ружићка (Јелисавета), С. Вујићка (Марија), Д. Ружић (Лестер), М. Николић (Шрусбери), А. Лукић (Борли), К. Васиљевић (Палет), Д. Спасић (Мортимер), М. Тодосићка (Ана), Љ. Мицић (Белијевр), Л. Поповић (Окељ), Ј. Душановић (Мелвил), Д. Васиљевићка (Маргарита), Р. Павићевић (Бургоин), Д. Симићева (Први паж), Д. Туцаковићева (Други паж). – Изведено 13 пута.

Премијера у СНП 22. XII 1909. у НСаду. – Рд. М. Марковић; Т. Лукићка (Јелисавета), М. Марковићка (Марија), М. Матејић (Лестер), М. Николић (Шрусбери), А. Лукић (Борли), Ј. Антонијевић (Палет), Д. Спасић (Мортимер), М. Тодосићка (Ана), В. Виловац (Белијевр), Д. Кранчевић (Окељ), Р. Спиридоновић (Мелвил), Ђ. Маџарић (Бургоин), Д. Васиљевићка (Маргарита), Б. Савић (Часник), О. Освалдова (Паж). – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Фридрих Шилер, Марија Стјуартка, Панчево, б. г.

ЛИТ: А-м, „Марија Стјуартова“, Позориште, НСад, 1872, бр. 19, с. 79; С., Марија Стјуартова, жалосна игра у 5 чинова преведена с немачког, Народ, НСад, 1872, бр. 145, с. 4; -џ-, „Марија Стјуартова“, Позориште, НСад, 1872, бр. 79, с. 358, Кеста, Српско народно позориште у Вршцу, Застава, 1879, бр. 196, с. 2; -ст-, „Марија Стјуартова“ од Шилера, Јавор, 1879, бр. 18, с. 574-576; С. М., „Марија Стјуартова“, Позориште, НСад, 1879, бр. 51, с. 203; Н., Једна савршена представа, Родољуб, Сомбор, 1881, бр. 3, с. 21-22; -О-, Марија Стјуартова, Позориште, НСад, 1881, бр. 7, с. 27; П., Ст. Бечеј 5. 4. „Марија Стјуартова“, трагедија од Шилера, Застава, 1882, бр. 56, с. 3; -hIЙ, Вел. Кикинда „Марија Стјуартова“, жалосна игра у 5 чинова од Шилера, Застава, 1882, бр. 127, с. 1-2; С-, „Марија Стјуартова“ – жалосна игра од Ф. Шилера, Јавор, 1884, бр. 10, с. 315-318; (Ъ), „Марија Стјуартова“, трагедија у 5 чинова од Шилера, Српско коло, НСад, 1884, бр. 11, с. 4; С., Марија Стјуартова, Позориште, НСад, 1884, бр. 17, с. 66; (Ј.) Г(рчић), Марија Стјуартова, Позориште, НСад, 1884, бр. 39, с. 154; Ј. Хр(аниловић), Марија Стјуартова, Позориште, НСад, 1891, бр. 38, с. 154-155; О., Српско народно позориште, Застава, 18. XII 1891; О., Марија Стјуартова, Позориште, НСад, 1896, бр. 40, с. 158-159; Ј. Хр(аниловић), „Марија Стјуартова“, жалосна игра у 5 чинова, од Ф. Шилера, Браник, 1892, бр. 3, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац, 1896, бр. 4-9, с. 1; А-м, У суботу 11. марта приказана је класична трагедија „Марија Стјуарт“, Слога, Сомбор, 1906, бр. 12, с. 3; (Ј.) Г(рчић), „Марија Стјуартова“, жалосна игра у 5 чинова од Фридриха Шилера, превео Спира Димитровић Котаранин, Браник, 1907, бр. 278, с. 2; А-м, „Марија Стјуартова“, Ново Позориште, НСад, 1909, бр. 24, с. 98-99; (Ј.) Г(рчић), Марија Стјуартова, Ново Позориште, НСад, 1909, бр. 27, с. 107.

В. В.