МАЛИЋ Софија

МАЛИЋ Софија – шеф женске кројачке радионице, висококвалификована радница (Чуруг, 21. VI 1913 – Нови Сад, 14. VIII 1987). Завршила је пет разреда основне школе и кројачки занат 1928. у Чуругу. Мајсторски испит положила је 1949. у НСаду. Од 1931. до 1949. радила је код приватних мајстора у НСаду и Панчеву, а 10. X 1949. радила је у СНП до пензионисања, 31. X 1979. Комисија за превођење у виша стручна звања унапредила ју је 1954. у висококвалификовану позоришну кројачицу, а одлуком Управног одбора СНП постављена је 1964. за шефа женске кројачке радионице. Бирана је у Управни одбор СНП и у прво стручно вече Техничке службе СНП, као и у разне стручне комисије.

ЛИТ: Ж. Бајић, Костим за генерације, Позориште, НСад, 1980, бр. 7-8, с. 9.

Р. Б.