МАЛЕ ИГРАРИЈЕ (Les petits riens)

МАЛЕ ИГРАРИЈЕ (Les petits riens) – балет у 1 призору. Музика: Волфганг Амадеус Моцарт. Либрето: Жан-Жорж Новер. Прво извођење у Паризу, 11. VI 1778, у нашој земљи 17. XI 1955. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у СНП 26. I 1967. у оквиру Балетског дивертисмана III (са једночиним балетом Хиљаду и једна ноћ). – Рд. и к-граф И. Отрин, дир. М. Јагушт, сц. и к. Д. Ристић, к. г.; М. Матић, С. Васиљев, Ј. Прокић, Н. Гарај, М. Ползовић, С. Донсков, А. Баранковски (Пастирице), Ж. Новков, М. Јанковић, Р. Вучић (Каваљери), О. Димитријевић, З. Радојчић (Амор). – Изведено 6 пута, глед. 2977.

Љ. М.