МАЛА ФЛОРАМИ (Mala Floramye)

МАЛА ФЛОРАМИ (Mala Floramye) – оперета у 3 чина. Музика и либрето: Иво Тијардовић. Прво извођење у НК у Сплиту, 14. I 1926.

Прво извођење у Н-Оп 6. XII 1931. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 4 пута.

Прво извођење у СНП 16. XI 1968. – Рд. И. Тијардовић, к. г., дир. Л. Бута, И. Топлак, сц. С. Максимовић, к. С. Јатић, к-граф И. Отрин, хорове спремио Е. Гвоздановић; З. Николић, И. Давосир-Матановић (Флорами, Сизет), М. Врчевић (Петрунила), А. Животић (Тонкица), М. Топлак (Марица), В. Куцуловић (Мирко), М. Тодоровић (Звоне, Други официр), Ј. Сремчевић (Маринко, Први официр), Ф. Кнебл (Дане), К. Марцикић (Филе), Д. Балтић (Бепо, Кекорађопулус), Ч. Милушић (Редарствени орган), Ђ. Молдовановић (Фелицио, Први морнар), Ј. Јечменица (Мис Бјутифлауер), Н. Митић (Монфор), А. Марушевић (Алмет), И. Игњатовић (Тесталтидес), С. Матановић (Други морнар), М. Матић-Миленковић и Н. Узелац (солисти у балетским тачкама). – Изведено 62 пута, глед. 19.691.

Премијера у СНП 14. II 1978. – Рд. и к-граф М. Штамбук, к. г., дир. Л. Бута, И. Топлак, пом. рд. Ж. Миленковић, сц. С. Максимовић, к. Ј. Петровић; Г. Којадиновић, А. Марушевић, Б. Окљеша (Флорами, Сизет), А. Херћан-Бодрич (Петрунила), А. Животић (Тонкица), М. Топлак (Марица), Ш. Мардешић, В. Куцуловић (Мирко), М. Тодоровић (Звоне, Други официр), Б. Јатић (Маринко, Монфор), Ф. Кнебл (Дане), К. Марцикић (Филе), Д. Балтић (Бепо, Кекорађопулус), Ч. Милушић (Редарствени орган), Ђ. Молдовановић (Фелицио), Ј. Јечменица (Мис Бјутифлауер), Б. Окљеша, А. Животић (Алмет), И. Игњатовић, Ж. Новков (Тесталтидес), С. Кулишић (Први официр), С. Матановић (Амерички морнар), Д. Новков, Љ. Марковић (Коломбина), Р. Варга, А. Христидис (Пјеро), Б. Курунци (Харлекин), Б. Максић, С. Стојадиновић, В. Чебски, Д. Јеринкић (Фокстрот). – Изведено 44 пута, глед. 19.338.

ЛИТ: И. Тијардовић, Маестро има реч, Позориште, НСад, 1968, бр. 2, с. 8; А-м, Премијера на „Бен Акиби“. „Мала Флорами“, Дневник, 16. XI 1968; Б. Рушкуц, Премијера „Мала Флорами“. Од успеха доуспеха, Дневник, 19. XI 1968; Д. Николић, Публици с љубављу, Дневник, 14. II 1978; В. Мићуновић, Премијера оперете „Мала Флорами“, Политика, 16. II 1978; О. Панди, Допадљива плесна ревија, Дневник, 19. II 1978.

В. П.