МАЈЛАР Огист (Auguste Maillard)

МАЈЛАР Огист (Auguste Maillard) – француски драмски писац (Париз, 15. VI 1864 – Неији на Сени, 19. VIII 1964). Студирао је на Конзерваторијуму у Паризу, где је био ученик Ф. Алевија и Ф. Леборна. Награду Grand prix de Rome освојио је 1841. Био је претежно оперски композитор, али је написао и више кантата и соло-песама. У низу комичних опера лаког музичког садржаја, насталих у доба деловања Гуноа, дуго се изводила и била је популарна у Француској и Немачкој његова опера Les Dragons de Villars, која је у СНП извођена под насловом Пустињаково звоно.

М. Х.