МАЈЧИН БЛАГОСЛОВ (La grâce de Dieu ou La nouvelle Fanchon)

МАЈЧИН БЛАГОСЛОВ (La grâce de Dieu ou La nouvelle Fanchon) – позоришна игра с певањем у 4 чина с предигром. По Адолфу Д’Енерију и Гиставу Лемоену написао: Ф. Е. Линкер. Музика: Адолф Милер. Прво извођење у Паризу, 14. I 1841, у нашој земљи 6. I 1865. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 29. III 1896. у НСаду. Превео: Спиро Димитровић Котаранин. – Рд. П. Добриновић; М. Хаџи-Динић (Боафлери), А. Радовић (Лусталот), Љ. Хаџи-Динићка (Марта), М. Марковићка (Мара), С. Филиповић (Марцел), З. Марковићка (Шоншона), П. Добриновић (Пјер), Ђ. Бакаловић (Жакет), В. Милићевићка (Шарлота), С. Иваштанин (Ларош, Луј), С. Вујићка (Маркиза), Д. Спасић (Артур), С. Бајин (Лафлер), Ј. Весићева (Делбејева), М. Миловановић (Жан). – Изведено 7 пута.

Обновљено као премијера у СНП 19. X 1897. у Осијеку. – Рд. П. Добриновић; М. Хаџи-Динић (Боафлери), М. Николић (Лусталот), Љ. Динићка (Марта), М. Марковићка (Мара), Ј. Душановић (Марцел), Д. Туцаковићева (Шоншона), Ђ. Бакаловић (Пјер), Л. Поповић (Жакет, Жан), Љ. Душановићка (Шарлота), К. Васиљевић (Ларош), С. Вујићка (Маркиза), Д. Спасић (Артур), С. Стефановић (Лафлер), Д. Васиљевићка (Делбејева), М. Станковић (Луј). – Изведено око 20 пута.

Премијера у СНП 1. VI 1902. у Великом Бечкереку. – Рд. М. Хаџи-Динић; М. Хаџи-Динић (Боафлери), М. Николић (Лусталот), Д. Николићка (Марта), М. Марковићка (Мара), М. Матејић (Марцел), Д. Матејићка (Шоншона), Ђ. Бакаловић (Пјер), А. Ботић (Жакет, Лафлер), Л. Вујичићева (Шарлота), В. Виловац (Ларош), С. Вујићка (Маркиза), А. Стојановић (Артур), Е. Слука (Луј), Д. Васиљевићка (Делбејева), С. Шикопарија (Жан). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 16. XI 1927. у Вршцу. – Рд. Ј. Харитоновић, музика Д. Јенко, дир. Н. Архипова; Н. Динић (Боафлер), Д. Павићевићка (Маркиза), С. Никачевић (Артур), Ј. Краснићева (Делбејева), Р. Павићевић (Лусталот), Л. Јосиповићка (Марта), Ј. Матићка (Марија), Х. Харитоновићка (Шоншона), П. Матић (Пјер), Ј. Харитоновић (Марцел), С. Јовановић (Жакет), М. Динићка (Шарлота), Љ. Драгићка (Фаншета), С. Савић (Ларош), Ж. Котрошан (Лафлер), С. Душановић (Жан), В. Милин (Луј). – Изведено 10 пута.

ЛИТ:  (Ј.) Г (рчић), „Мајчин благослов“, позоришна игра, с певањем, у четири чина с предигром, написао др Ф. Е. Линкер. Музика од А. Милера, Браник, 1896, бр. 42, с. 1; (Ј.) Г(рчић), Мајчин благослов, Позориште, НСад, 1896, бр. 43, с. 170-172; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац, 1896, бр. 40, с. 2; А-м, Гостовање С. Н. П. у Митровици, Браник, 1897, бр. 111, с. 3; А-м, Из позоришта, Ново време, Земун, 1897, бр. 24, с. 3; С., Мајчин благослов, Позориште, НСад, 1900, бр. 4, с. 14-15.

В. В.