МАГЕЛОНА (Magelóna)

МАГЕЛОНА (Magelóna) – трагедија у 4 радње. Написао: Јозеф Јиржи Колар. Прво изводење у Прагу, 1852.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 28. XI 1869. у НСаду. Превео: Аугуст Шеноа. Подела узета са плаката представе одржане 1. IV 1872. у НСаду. – Н. Зорић (Рудолф II), Н. Недељковић (Дон Цезар), М. Станчић (Волфганг Румпер), В. Марковић (Хенрик Ото Лоски), К. Савићева (Ева), П. Брани (Ломницки), Г. Пешић (Нетер Глуховски), Ђ. Лесковић (Дивиш Бориње, Прокуратор царски), А. Лукић (Џовани Спинула), Ђ. Соколовић (Гонсалво Дасунар), Ј. Маринковићка (Доња Магелона), М. Зорићева (Хенрик), М. Недељковићка (Јелена Милинска), М. Суботић (Сенђивој), М. Живковић (Први коморник царски), Ј. Бунић (Други коморник царски), К. Хаџић (Јехоњ), Б. Хаџићева (Слушкиња Магелонина). – Изведено 4 пута.

БИБЛ: Јосип Јиржи Колар, Магелона, прев. А(угуст) Ш(еноа), Панчево б. г.

ЛИТ: Ј. Т., „Магелона“, Позориште, НСад, 1872, бр. 51, с. 207.

В. В.