МАДАМ БАТЕРФЛАЈ (Madame Butterfly)

МАДАМ БАТЕРФЛАЈ (Madame Butterfly) – опера у 3 чина. Музика: Ђакомо Пучини. Либрето: Луиђи Илика и Ђузепе Ђакоза. Прво извођење у Милану, 17. II 1904, у нашој земљи 4. X 1908. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у СНП 22. III 1921. у НСаду. Превео: Александар Бинички. – Рд. К. Клеменчић, дир. Х. Маржинец; К. Дубска, Б. Адамовић-Дубска (Ћо-Ћо-Сан), В. Горскаја (Сузуки), О. Сифниос, М. Оливијери (Кет), Д. Кранчевић, Д. Врбањац (Пинкертон), М. Верон, Н. Баранов (Шарплес), К. Клеменчић (Горо), В. Ширај, Г. Миковић (Јамадори), С. Николајевић, М. Оџић (Бонзо), А. Ликандер, Д. Таран (Јакусиде), М. Вебле (Краљевски комесар). – Изведено 26 пута.

Премијера у СНП 18. V 1951. у НСаду. – Рд. Ј. Путник, дир. Д. Бабић, Д. Жупанић, М. Асић, П. Милошевић, М. Фајдига, сц. В. Маренић, к. М. Бабић-Јовановић, к. г.; М. Михлер, З. Сесардић, Ј. Асић, А. Чепе, И. Давосир-Матановић (Мадам Батерфлај), М. Врчевић, Х. Цехетмајер, Ј. Јечменица (Сузуки), М. Пилц, К. Филеп (Кет), Д. Бурић, В. Цвејић (Пинкертон), И. Варговић, Д. Дуић, В. Поповић, Д. Балтић (Шарплес), В. Ћортошев, Ф. Кнебл (Горо), Д. Балтић, В. Кошир, Д. Секулић, Ф. Пухар (Јамадори), В. Нецков, Р. Немет (Бонзо), С. Михајловић, А. Црњаковић, К. Николић, С. Холичек, П. Микалачки (Краљевски комесар), П. Вуковић, К. Марцикић, М. Главашевић, М. Онешћук (Општински часник), Љ. Дотлић (Дете). – Изведено 68 пута, глед. 26.658.

Премијера у СНП 10. XI 1964. у НСаду. – Рд. и сц. Е. Фрелих, дир. Душан Миладиновић, М. Фајдига, к. С. Јатић, хор спремио Е. Гвоздановић; И. Давосир-Матановић, А. Чепе (Ћо-Ћо-Сан), М. Врчевић-Бута, Ј. Јечменица (Сузуки), М. Пелхе (Кет), В. Цвејић (Пинкертон), В. Поповић, Д. Балтић (Шарплес), Ф. Кнебл (Горо), Ф. Пухар (Јамадори), И. Кнежевић, Р. Немет (Бонзо), М. Хаднађев, Р. Немет (Краљевски комесар), К. Марцикић (Општински часник), В. Биреш (Дете). – Изведено 17 пута, глед. 6740.

Премијера у СНП 25. I 1974. у НСаду. – Рд. Дејан Миладиновић, дир. М. Фајдига, И. Топлак, М. Јаноски, сц. М. Лесковац, к. Ј. Петровић; Ш. Мардешић, В. Цвејић (Пинкертон), Д. Мариновски, Д. Балтић, Ф. Пухар (Шарплес), В. Ковач-Виткаи, М. Алпар-Тунтев (Ћо-Ћо-Сан), А. Херћан-Бодрич, Ј. Јечменица (Сузуки), Ф. Кнебл (Горо), С. Дракулић (Бонзо), Д. Балтић, Ф. Пухар (Јамадори), Р. Немет, Ч. Милушић, Б. Јатић (Комесар), В. Бердовић, Г. Којадиновић, М. Пелхе (Кет), К. Марцикић (Општински часник). – Изведено 16 пута, глед. 5886.

БИБЛ: Мадам Батерфлај. Madame Butterfly (Госпођа Лептирица). Трагедија једне Јапанке. По Џ. А. Лонгу и Д. Беласкоу написали Л. Илика и Ђ. Ђакоза. Превео А. Б. Музика од Ђакома Пучинија, Бгд 1926.

ЛИТ: Ђ. П(етровић), „Мадам Батерфлај“, Застава, 25. III 1925; А-м, Критички осврт на неколико одржаних представа, Истина, НСад, 1922, бр. 2, с.1; Др Ј., Батерфлај госпође Попов, Јединство, 23. IX 1923; Arbiter, Синоћ је отпочела новосадска опера своје гостовање, Нова пошта, Суботица, 7. II 1924; Renault, Мадам Батерфлај, Савремени Нови Сад, 1924, бр. 3, с. 6; Н. Петин, „Мадам Батерфлај“, СВ, 7. VI 1951; Н. Петин, Поводом премијере „Мадам Батерфлај“ у Н. Саду, НС, 1951, бр. 11, с. 1;  Др А. М., Ванредан успех, Зрењанин, 18. X 1958; М. Хаднађев, „Мадам Батерфлај“ Ђакома Пучинија, Позориште, НСад, 1973, бр. 4, с. 4; О. Панди, Складна целина, Дневник, 31. I 1974; А-м, Друга верзија „Мадам Батерфлај“, Дневник, 5. II 1974; О. Панди, Нова верзија „Мадам Батерфлај“, Дневник, 12. II 1974.

В. П.