МАЧА (МАЈЧИНО СРЦЕ)

МАЧА (МАЈЧИНО СРЦЕ) – драма у 3 чина. Написао: Петар Петровић Пеција. Прво извођење 30. I 1932. у ХНК Згб.

Прво извођење у Н-Оп 2. VI 1932. у Великом Бечкереку. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. М. Гавриловић; М. Ракарићка (Мајка), П. Кокотовић (Грујица), М. Гавриловић (Милета Јелић), М. Гавриловићка (Мача), Л. Јовановићка (Нурија), Стојан Јовановић, М. Аћимовић. – Изведено 8 пута.

ЛИТ: А-м, „Мајчино срце“, Банатски гласник, Велики Бечкерек 1932, бр. 23, с. 3; А-м, Пецијино „Мајчино срце“, Нови Сад, 1932, бр. 42, с. 3; В. Ж. О., Новосадско-осјечко народно позориште (гостовање у Н. Саду), Југословенски дневник, 1932, бр. 248, с. 5.

В. В.