КОВИЈАНИЋ Гаврило

КОВИЈАНИЋ Гаврило – историчар књижевности (Доња Морача, Црна Гора, 12. VIII 1910 – Београд, ?. ?. 1994). Потекао је из сиромашне сељачке породице. Основно школовање стекао је у манастиру Морача 1918, гимназију је похађао у Колашину (1918-1923) и матурирао 1924. у Беранама. Пошто је 1930. завршио и Богословију на Цетињу, у Бгду је од 1931. студирао на Теолошком факултету (дипломирао 1935), истовремено ванредно похађајући студије књижевности на Филолошком факултету (дипломирао 1956). Због учешћа у студентским демонстрацијама био је протеран из Бгда, а 1932. је чак изгубио тек добијену стипендију „Друштва Светог Саве“. Радио је као васпитач у Дому Средњошколске матице ратне сирочади (2 г.), па као економ у Радничкој кухињи. Од 1936. предавао је у гимназијама: у Пећи (до 1941), Пожаревцу (1941-1942), Крагујевцу (1942-1947), Куршумлији (1947-1949. и као професор Учитељске школе) и Аранђеловцу (1947-1958), где је у два наврата био и директор гимназије. Од 1960. је до пензионисања био запослен као библиотекар у Државном архиву Србије. Докторску дисертацију „Живот и књижевни рад Милутина Бојића“ одбранио је на Филозофском факултету у НСаду (1966). Прве радове (Арсеније III Чарнојевић рођен је на Цетињу и Моралне основе социјалне правде) објавио је у часопису „Хришћанско дело“ 1940. Прилозима из књижевне и културне историје сарађивао је у часописима, листовима и повременим публикацијама: „Хришћанско дело“ (1940), „Библиотекар“ (1961-1963, 1966-1970, 1972, 1974-1975), „Књижевност и језик“ (1962-1963, 1967, 1976), „Стварање“ (1962-1963, 1967), „Политика“ (1963, 1966, 1967, 1977), „Младост“ (1963), „Историјски записи“ (1963), „Књижевне новине“ (1964), „Архивист“ (1964, 1966-1967), „Прилози“ (1965, 1967, 1976- 1977), Зборник Бранислав Нушић 1864-1964 (Бгд 1965), Зборник Матице српске за књижевност и језик (1966-1969, 1972, 1974, 1976), „Наш договор“ (Ниш 1967), НИН (1967), Годишњак града Београда (1968), Архивски преглед (1968-1969, 1972-1973), „Ковчежић“ (1968-1971, 1973, 1975, 1977), „Кроз Албанију 1915-1916“ (1968), „Ужичке вести“ (1970), Гласник међуопштинског истор. архива (Ваљево 1973), Зборник МС за славистику (1973), „Настава и васпитање“ (1974). Приредио је Сабрана дела Милутина Бојића I–IV (Бгд 1978). У Грађи Архива Србије о Народном позоришту у Београду се кроз оснивање и рад београдског НП студиозно дотакао и историјата СНП и вêза између ова два театра.

БИБЛ: Живот и књижевни рад Милутина Бојића, Бгд 1969; Грађа Архива Србије о Народном позоришту у Београду, Бгд 1971; Крагујевачко читалиште, Крагујевац 1978; Драгутин Ј. Илијћ (сјај његовог живота и стваралаштва), Бгд 1991.

В. В.