КНЕЗ ОД ЗЕТЕ

КНЕЗ ОД ЗЕТЕ – музичка драма у 4 чина (14 слика). Музика и либрето (по трагедији Максим Црнојевић Лазе Костића): Петар Коњовић. Праизвођење 25. V 1929. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 11. X 1966. – Рд. Ј. Коњовић, к. г., дир. Д. Миладиновић, к. г., сц. С. Максимовић, к. Б. Јовановић, к. г., к-граф Б. Марковић, к. г., хор спремио Е. Гвоздановић, пом. рд. М. Марцикић, асистент к-графа Ж. Миленковић; Р. Немет (Иво), М. Врчевић-Бута (Јевросима), В. Поповић (Максим), В. Цвејић (Милош), М. Хаднађев (Дужд), Л. Манцин (Лоренцо и Глас гондолијера), И. Давосир-Матановић (Анђелија), Ј. Јечменица (Филета), Д. Балтић (Црвена маска и Гуслар), Ф. Пухар (Радоје), Б. Грубач (Венецијанац), Ј. Комароми (Млечић), А. Чепе (Виноноша), Ј. Фејк (Први Црногорац), Ф. Кнебл (Други Црногорац), А. Црњаковић (Трећи Црногорац), Љ. Сарајкић (Дворкиња у Јевросиме), В. Раденковић (Пратиља Анђелијина), В. Јелкић, С. Балаћ, А. Пундов, Р. Вучић, П. Јерант, М. Радојчић, Ж. Новков, В. Поповић (Црногорци), И. Златановић, Т. Мошински, С. Донсков, О. Димитријевић, М. Лазаревић, М. Ползовић, М. Јанковић, Н. Гарај, Ж. Новков, А. Пундов, В. Поповић (Маске). – Изведено 4 пута, глед. 942.

БИБЛ: Петар Коњовић, Кнез од Зете, музичка драма у девет слика. Текст по трагедији од Лазе Костића Максим Црнојевић прерадио композитор, Бгд 1929.

ЛИТ: Г. Д(ивљак)-А(рок), Вечерас прва оперска премијера у Српском народном позоришту. Трагедија Црнојевића, Дневник, 11. X 1966; С. Кисић, Нови Сад: Син режирао очеву оперу, Политика, 17. X 1966; А-м, Нови Сад..., Сцена, 1966, бр. 6, с. 402.

В. П.