ЛУТКА (La Poupée)

ЛУТКА (La Poupée) – оперета у 3 чина. Музика: Едмон Одран. Либрето: Морис Ордоно. Прво извођење у Паризу, 1899, у нашој земљи 23. X 1900. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 21. I 1910. Превео: Драгомир Брзак. – Рд. М. Хаџи-Динић; Ј. Антонијевић (Максимиус), Д. Кранчевић (Лансло), В. Виловац (Анжле и Лормоа), Р. Спиридоновић (Валтазар), С. Стефановић (Беноа и Први радник), М. Матејић (Василије), М. Хаџи-Динић (Шантрељ), М. Николић (Хиларије), М. Тодосићка (Хиларијусова жена), Л. Јовановићка (Алезија), Д. Матејићка (Анри), Д. Васиљевићка (Гудулина), Б. Савић (Пјер и Трећи радник), Ђ. Маџарић (Жан и Други радник), Д. Николићка (Марија), С. Ђуркић (Бележник и Четврти радник). – Изведено око 40 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 30. XI 1922. – Рд. Д. Кранчевић, дир. К. Стреха, П. Колпиков; М. Оџић (Максимиус), Д. Кранчевић (Лансло), О. Кожај, В. Калинин (Анђело), С. Савић, М. Васић (Балтазар), Д. Белић, С. Душановић (Беноа), Г. Миковић (Базилије, Пјер и Трећи радник), С. Добрић, В. Виловац (Шантрељ), М. Вебле (Лормоа), П. Фигуровски, Д. Таран (Нотар), Р. Алмажановић, Д. Величковић (Хилариус), М. Добрић, С. Стојчевићка (Г-ђа Хилариус), М. Оливијери (Алезија), М. Верешчагина, Д. Матејићка (Гудулин), З. Душановићка (Хенрик), М. Пашко, А. Борисов (Жак), М. Јанковићка, Љ. Јањићева (Марија), Д. Белић, Ј. Силајџић (Први радник), О. Кожај, С. Вендеровић (Други радник). – Изведено 21 пут.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), „Лутка“, Ново позориште, НСад 1910, бр. 18, с. 227; А-м, Српско народно позориште, Браник, 1910, бр. 15-16, с. 2; Ш. Ј(осин), Српско народно позориште, Невен, Суботица 1910, бр. 5, с. 36; А., A szerb szinházból, Torontal, Велики Бечкерек 13. IX 1910; А-м, „Лутка“, Браник, 1913, бр. 196, с. 2; А-м, „Лутка“ – премијера, Застава, 22. VI 1923.

В. П.