ЛУКИЋ Вељко

ЛУКИЋ  Вељко – преводилац. По занимању је био свештеник. Преводио је са руског Чехова, Гогоља, Будишчева и нарочито Достојевског. Ти преводи, рађени још пре Првог светског рата, више пута су прештампавани и извођени на сцени чак и после Другог светског рата. Његов превод  романа Ф. М. Достојевског Браћа Карамазови игран је, у драматизацији Тита Строција, у НПДб 1938.

БИБЛ: А. П. Чехов, Мужици, Згб 1901; А. Н. Будишчев, Пробуђена савест, НСад 1903; Н. В. Гогољ, Доживљаји Чичикова и Мртве душе, Згб 1916; Ф. М. Достојевски, Браћа Карамазови, Згб 1918, 1944, 1953, 1960, 1964; Ф. М. Достојевски, Записи из мртвог дома и Играч, Згб 1964.

В. В.