ЛУДА ПОСЛА (Der Schwabenstreich)

ЛУДА ПОСЛА (Der Schwabenstreich) – шаљива игра у 4 чина. Написао Франц Шентан. Прво извођење у Бечу, 1883.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 10. III 1900. у НСаду. Превео: Милан А. Јовановић. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Фридрих Лерш), Т. Лукићка (Хилдегарда Лерш), М. Марковићка (Марта), А. Стојановић (Павле пл. Грединг), З. Добриновићка (Хедвига пл. Грединг), Д. Спасић (Конрад пл. Швибург), Ђ. Бакаловић (Др Аугуст Винклберг), П. Добриновић (Палмиро Тамбурини), С. Стефановић (Брзојавни слуга), Д. Туцаковићева (Нина), В. Хорват (Ломбајер). – Изведено 21 пут.

ЛИТ: А-м, Јуче, у петак, гледали смо: „Луда посла“, Застава, 1900, бр. 57, с. 2; (Ј.) Г(рчић), Луда посла, Позориште, НСад 1900, бр. 45, с. 182; -а, У четвртак гледали смо „Луда посла“, Застава, 1901, бр. 260, с. 3; А-м,  „Луда посла“, шаљива игра у 4 чина од Фр. Шентана, Браник, 1901, бр. 141, с. 1; Ј. Хр(аниловић), Луда посла, Позориште, НСад 1901, бр. 24, с. 150-151.

В. В.