ЛОВРЕНЧЕВИЋ Мартин

ЛОВРЕНЧЕВИЋ Мартин – преводилац (Вирје, Хрватска, 22. X 1856 – ?, 1945). Основну школу је завршио у Крижевцима, гимназију у Вараждину а студије права у Згбу. Ћерка Марија била је удата за Анту Павелића, у чему се можда крије разлог што извори не наводе податак о Л. смрти. Радио је као чиновник твртке Стјепан Кугли, био одборник Матице хрватске и сарађивао у публикацијама „Хрватска вила“, „Дом  и свијет“, „Хрватско право“, „Виенац“, „Балкан“, „Просвјета“, „Хрватска смотра“ и „Соколски гласник“. Још као студент почео је да се бави превођењем са руског. Са Аугустом Харамбашићем превео је Толстојев Рат и мир, а Ану Карењину истог писца – самостално. У подлистку часописа „Слобода“ објављен му је превод романа Понижени и увређени Ф. М. Достојевског. Штампани су му преводи: Обломов И. А. Гончарова (Згб 1891); Низ новијих приповедача руских (Згб 1897); Изабране приповијести М. Горког (Згб 1906) и Нови род И. С. Тургењева (Згб 1908). У Н-Оп је 1933. изведен његов превод Толстојеве драме Живи леш.

В. В.