ЛОНГИНОВИЋ Јелена

ЛОНГИНОВИЋ Јелена – глумица. У СНП је била ангажована за привременог члана 16. X 1968.