ЛОНЧАР Миодраг

ЛОНЧАР Миодраг – глумац (Пакленица, код Новске, 18. VII 1929 – Тител, 4. VII 2017). После основног школовања средњу школу је напустио децембра 1942, када се цела породица укључила у народноослободилачки покрет. После рата је у Осијеку кренуо у гимназију, где му је ликовно образовање предавао Антун Жунић, будући сценограф ријечког казалишта, који га је заинтересовао за театар. Глумачку каријеру је започео у Осијеку 1947; од оснивања НК у Пули, 1. IX 1949, био је његов члан до 1. IX 1951. У НК „Иван Зајц“ у Ријеци био је ангажован од 1. IX 1951. до 4. IX 1972. У сезони 1951/52. се на ријечкој сцени упознао са Љубицом Раваси, која га је запазила и запамтила као особеног и веома употребљивог глумца, те је поткрај своје каријере посредовала у договорима да Л. 5. IX 1972. пређе у СНП у НСаду, који су се одвијали уз потешкоће јер је он у Ријеци био веома уважен и угледан и за водеће улоге у врло разноликом репертоару носилац чак шест градских награда. Ипак је стигао у СНП и у њему остао до пензионисања, 1. IX 1979; потом се преселио у Тител, на брег изнад Тисе, и тамо се бавио виноградарством. У сезони 1978/79. обављао је и дужност директора Драме СНП. На 28. сусрету војвођанских позоришта у Панчеву 1978. награђен је за улогу Инспектора у Инспекторовим сплеткама.

УЛОГЕ: Алфред (Посета старе даме), Ујка Васа (Госпођа министарка), Др Финаш (Буба у уху), Михајлов брат (Ти си то), Грга Темерлин (Вучјак), Сатин (На дну), Лука (Кревет за три особе), Верховенски (Зли дуси), Бег Пинторовић (Хасанагиница, Симовић), Јањић (Политичко вјенчање), Вили Ломан (Смрт трговачког путника), Инспектор (Инспекторове сплетке).

ЛИТ: А-м, Врбовање Миодрага Лончара за СНП, Дневник, 21. I 1972; А-м, Повратак без Лончара, Дневник, 26. I 1972; А-м, Миодраг Лончар у Новом Саду, Дневник, 5. IV 1972; А-м, Миодраг Лончар члан СНП, Дневник, 10. IV 1972; Р. Поповић, Театар – колективна уметност, Позориште, НСад 1972, бр. 1, с. 14; С. Б(ожовић), Свечаност почетка сезоне, Вечерње новости, 26. VIII 1972.

В. В.