ЛОКЛ Камиј ди (Camille Du Locle)

ЛОКЛ Камиј ди (Camille Du Locle) – француски либретист (Оранж, 16. VII 1832 – Капри, 9. X 1903). Отац му је био скулптор. Први либрето, Господин Ламбри, написао је 1856. Аутор је још неколико либрета и једне драме, а бавио се и превођењем. Био је секретар и директор „Опере-Комик“ у Паризу. По Ф. Ж. Мерију написао је француски либрето за Вердијеву оперу Дон Карлос (1866),  која је у СНП изведена 1964. Л. има и значајног удела у стварању либрета Вердијеве Аиде (извођена у СНП 1955, 1969, 1982).

 

В. В.