ЛИОНСКИ УЛАК (Le Courrier de Lyón)

ЛИОНСКИ УЛАК (Le Courrier de Lyón) – драма у 5 чинова. Написали: Емил Моро, Пол Сироден и Алфред Делакур. Прво извођење у Паризу, 1847, у нашој земљи 8. IX 1870. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 27. I 1890. у НСаду. Превео: Милутин И. Стојановић. – Рд. П. Добриновић; А. Лукић (Јероним Лезирк), Д. Ружић (Јосиф Лезирк, Дибоско), М. Марковић (Диђе), Ђ. Бакаловић (Жолике), Д. Настасић (Ламберт), К. Делини (Димон), С. Стефановић (Маглоар, Слуга поштарев), В. Миљковић (Добамтон), П. Добриновић (Шопар), М. Димитријевић (Куриол), К. Васиљевић (Фулнар), Т. Илић (Герно), М. Живковић (Поштар), Ј. Стојчевић (Један путник), В. Ивковић (Један полицијски чиновник), С. Вујићка (Јованка), С. Бакаловићка (Јулија), С. Миљковићка (Кћи поштарева). – Изведено 12 пута.

ЛИТ:  (Ј.) Г(рчић), Лијонски улак, Позориште, НСад 1890, бр. 10, с. 38-39; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 9, с. 2; А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Застава, 1893, бр. 187, с. 3; М. Д., „Лионски улак“, драма у 5 чинова и 8 слика; написали Моро, Сироден и Делакур; са француског превео М. И. Стојановић, Весник, Панчево 1893, бр. 5, с. 2.

В. В.