ЛИНДАУ Паул (Paul Lindau)


ЛИНДАУ Паул (Paul Lindau) – немачки писац (Магдебург, 3. VI 1839 – Берлин, 31. I 1919). Потиче из породице протестантског пастора; студирао је филозофију и историју литературе у Халеу, Лајпцигу и Берлину, а потом се, од 1860. до 1864, у Паризу посветио проучавању историје француске књижевности XVII и XVIII века. Током свог дугог живота доста је путовао: у Италију, Белгију, Холандију, Енглеску, Америку, на оријент итд. Основао је и уређивао више часописа; писао је о позоришту, а од јесени 1894. до фебруара 1899. био је интендант Дворског позоришта у Мајнингену и касније драматург и интендант Немачког позоришта у Берлину (1899-1903. и 1904-1905). Писао је о Молијеру (1872). Збирка од његових десет позоришних дела излазила је од 1873. до 1881. и ту је објављена и драма која је код нас извођена. Објавио је, даље, радове о позоришту: Dramaturgische Blätter (1875) и Vorspiele auf dem Theater (1895) и још десетак драма на почетку XX века. У СНП је 1881. изведен његов комад Марија и Магдалена (Maria und Magdalena, 1872) у преводу Саве Петровића.

С. К. К.