ЛИФКА Адолф Петар

ЛИФКА Адолф Петар – капелник и хоровођа (Комотава, Чехословачка, 4. V 1828 – Алексинац, 17. IX 1895). Дуго је био наредник у аустријској војсци и подучавао гимнастику и мачевање. Затим је по разним војвођанским местима био хоровођа. У СНП је био ангажован од 15. VI 1862. до пролећа 1865: дириговао је седмочланим оркестром, састављеним од војних музичара из Петроварадина, и глумце учио певању. Од 1865. је радио као хоровођа Српског црквеног певачког друштва у Шапцу. Од 4. X 1875. до 4. IX 1880. био је учитељ нотног певања и свирања у Учитељској школи у Бгду, затим, до 12. IV 1882, у гимназији у Шапцу, од 26. VIII 1888. до 13. X 1893. у гимназији у Ваљеву и од 13. X 1893. до смрти у гимназији у Алексинцу. Компоновао је Даницу, „прву србску народну конверсациону игру“ (штампана 1863), коју је између чинова у СНП изводила капела док је Л. био капелник.

ЛИТ: А-м, У Новоме Саду, 18. јунија, Србски дневник, 20. VII 1862; А-м, У недељу, 3. марта: „Зидање Раванице“, Србски дневник, 7. III 1863; А-м, Србско народно позориште, Даница, 1864, бр. 18, с. 287-288; М. Томандл, Удео наших композитора у развитку СНП, НС, 1951, бр. 31-32, с.7.

В. В.