ЛЕСКОВЧАНИ У ПАРИЗУ

ЛЕСКОВЧАНИ У ПАРИЗУ – шала у 6 слика с певањем. Написала: Наталија Арсеновић.

Прво извођење у НП у НСаду 21. V 1926. – Рд. Р. Веснић, дир. Ј. Рајхенић Раха; М. Васић (Копе), Љ. Јовановићка (Санда), Л. Лазаревић (Благоје), К. Колашинац (Зојче), Ј. Матићка (Кевче), Д. Врачаревићка (Марика, Мадам Жан Папен), Ј. Гец (Дина, Мика), Н. Дивјак (Тира, Тодоровић), С. Колашинац (Жика), Г. Миковић (Горча), Д. Петровићка (Тале), Р. Кранчевићка (Мадам Ивон Еро, Станија), Ј. Матићева (Маргарита, Ружа, Верица), Р. Веснић (Влада, Гугуче), Н. Динић (Цака), Т. Хаџић (Блажић), Ј. Равскаја (Лулу), К. Муравцева (Ненет), М. Степановић (Лека), И. Прегарц (Зезет), Д. Матејићка (Лепа). – Изведено 12 пута.

ЛИТ: А-м, „Лесковчани у Паризу“ – (Премијера 21. V), Застава, 23. V 1926; А-м,  „Лесковчани у Паризу“, шала, Нови Сад, 1926, бр. 20, с. 8.

В. В.

– шала у 6 слика с певањем. Написала: Наталија Арсеновић.

Прво извођење у НП у НСаду 21. V 1926. – Рд. Р. Веснић, дир. Ј. Рајхенић-Раха; М. Васић (Копе), Љ. Јовановићка (Санда), Л. Лазаревић (Благоје), К. Колашинац (Зојче), Ј. Матићка (Кевче), Д. Врачаревићка (Марика, Мадам Жан Папен), Ј. Гец (Дина, Мика), Н. Дивјак (Тира, Тодоровић), С. Колашинац (Жика), Г. Миковић (Горча), Д. Петровићка (Тале), Р. Кранчевићка (Мадам Ивон Еро, Станија), Ј. Матићева (Маргарита, Ружа, Верица), Р. Веснић (Влада, Гугуче), Н. Динић (Цака), Т. Хаџић (Блажић), Ј. Равскаја (Лулу), К. Муравцева (Ненет), М. Степановић (Лека), И. Прегарц (Зезет), Д. Матејићка (Лепа). – Изведено 12 пута.

ЛИТ: А-м, „Лесковчани у Паризу“ – (Премијера 21. V), Застава, 23. V 1926; А-м,  „Лесковчани у Паризу“, шала, Нови Сад, 1926, бр. 20, с.. 8.

В. В.