ЛЕПА МАРСЕЉАНКА (La belle Marseillaise)

ЛЕПА МАРСЕЉАНКА (La belle Marseillaise) – позоришна игра у 4 чина из Наполеоновог времена. Написао: Пјер Бертон. Прво извођење у Паризу, 1905, у нашој земљи 25. X 1905. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 1. XI 1906. у Великој Кикинди. Превео: др Никола Андрић. – Рд. А. Лукић; Д. Спасић (Наполеон), С. Бакаловићка (Јозефина), М. Козловићева (Хортензија), Д. Васиљевићка (Паулина), А. Стојановић (Кризеноа), К. Васиљевић (Маркиз), М. Марковићка (Јованка), Љ. Иличић (Рап), М. Марковић (Фуше), М. Матејић (Рењије), М. Николић (Феш), Н. Сланкаменац (Гроф од Ремиза, Сер-Режан), Ј. Стојановићка (Г-ђа од Ремиза), Д. Кранчевић (Бернар, Боргез), Ђ. Бакаловић (Брут), Л. Вујичићева (Леонида), xxx (Рустан), С. Ранковићева (Прва собарица), М. Филиповићка (Друга собарица). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 5. XI 1907. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; Д. Спасић (Наполеон), С. Бакаловићка (Јозефина), Д. Иличићка (Хортензија), Д. Васиљевићка (Паулина), А. Стојановић (Кризеноа), К. Васиљевић (Маркиз), М. Марковићка (Јованка), Љ. Иличић (Рап), Р. Спиридоновић (Барал), М. Марковић (Фуше), М. Матејић (Рењије), С. Стефановић (Камбасер), М. Николић (Феш), Н. Сланкаменац (Гроф од Ремиза, Сер-Режан), Ј. Стојановићка (Г-ђа од Ремиза), Д. Кранчевић (Бернар, Боргез), xxx (Брут), Р. Кранчевићка (Леонида), xxx (Рустан), С. Ранковићева (Прва собарица), М. Филиповићка (Друга собарица). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 15. IX 1910. у Великом Бечкереку. – Рд. М. Марковић; Д. Спасић (Наполеон), Д. Васиљевићка (Јозефина), Р. Кранчевићка (Хортензија), О. Освалдова (Паулина), М. Матејић (Кризеноа), К. Васиљевић (Маркиз), М. Марковићка (Јованка), Ј. Антонијевић (Рап), Р. Спиридоновић (Барал), М. Марковић (Фуше), М. Николић (Рењије), С. Стефановић (Камбасер, Гроф од Ремиза), М. Хаџи-Динић (Феш), М. Јосићева (Г-ђа од Ремиза, Собарица), А. Лукић (Сер-Режан), Д. Кранчевић (Бернар), С. Ђуркић (Франсоа), Б. Савић (Брут, Рустан), М. Филиповићка (Леонида), В. Виловац (Боргез). – Изведено 5 пута.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), „Лепа Марсељанка“, позоришна игра у 4 чина од Пјера Бертона, Браник, 1907, бр. 270, с. 2-3; Р., Лепа Марсељанка, Позориште, НСад 1907, бр. 19, с. 126-127; Ст., У четвртак 13. марта приказана је позоришна игра „Лепа Марсељанка“, Слога, Сомбор 1908, бр. 11, с. 4; Ј-ћ, У четвртак 13(26) марта дат је комад „Лепа Марсељанка“, Наше коло, Сомбор 1908, бр. 13, с. 3.

В. В.