ЛАЗАРЕВИЋ Жарко

ЛАЗАРЕВИЋ Жарко – драмски писац (Ниш, 7. I 1885 – Осечина код Ваљева, 19. I 1915). Учио је два разреда гимназије у Нишу, а 1912. у Крагујевцу завршио Војно-занатлијску школу у граверској струци. Још као ђак интересовао се за позориште и писао песме. Намеравао је да се сасвим посвети позоришту као глумац: од 1905. до 1906. био је у путујућој дружини Драгутина Крсмановића, од 1907. до 1909. члан НП у Бгду, где је тумачио драмске и карактерне улоге, па се повукао са сцене и радио као чиновник Дунавског кредитног завода и бавио се књижевношћу. У двема збиркама песама (Кроз живот, 1908. и Залазак сунца, 1911) певао је младалачки о љубави, родољубљу, природи или обрађивао понеки друштвени мотив. Надахнут националном егзалтацијом и борбеним расположењем после тријумфалних балканских ратова, написао је Косовску трагедију, драмску песму у четири певања, с прологом и епилогом, са музиком Петра Крстића, која је у СНП у НСаду изведена 6. XII 1913. У овој драмској поеми, у којој има много апотеозе прошлости и хероизма појединаца и народа и оплакивања због националне трагедије, ликови Кнеза Лазара и Кнегиње Милице, Вука Бранковића, Милоша Обилића, Мајке Југовића и Косовке девојке делују, према оцени рецензената, сценски доста ефектно. Угашено огњиште, драма из сеоског живота у пет чинова, са музиком Божидара Јоксимовића, написана 1914. а изведена 1943. у ДНП у Панчеву, у ствари је фолклорни комад с певачким и музичким нумерама, писан по узору на Подвалу и Два цванцика Милована Глишића и на Ђида Јанка Веселиновића и Драгомира Брзака. Л. је имао осећање за сцену и смисао за карактеризацију ликова, али је остао на нивоу даровитог драмског почетника, који није остварио вишу и трајнију драмску меру.

БИБЛ: Жарко Лазаревић, Залазак сунца, стихови у једном чину, Бгд 1911; Косовска трагедија, четири певања са прологом и епилогом, Бгд 1913; Кроз живот, песме и проза, Бгд 1968.

ЛИТ: А-м, „Косовска трагедија“ на позорници, Застава, 26. XI 1913; А-м, „Косовска трагедија“ од Жарка Лазаревића, Браник, 1913, бр. 233, с. 3; А-м, Позоришни свет, Српски свет, НСад 1913, бр. 9, с. 2; А-м, Српско народно позориште, Невен, Суботица 1914, бр. 9, с. 2; М. Николић, Заборављени песник, драмски писац и глумац Жарко Лазаревић, 1885-1915, Театрон, 1975, бр. 5, с. 75-80.

Б. С. С.