ЛАНГЕР Франтишек (František Langer)

ЛАНГЕР Франтишек (František Langer)  – чешки драмски и прозни писац (Винохради код Прага, 3. III 1888 – Праг, 2. VIII 1965). Био је лекар у аустријској и чешкој војсци и позоришни драматург. Писао је под утицајем руске књижевности, нарочито Достојевског. Добро је познавао прашку улицу, њене ленштине, ситне лупеже, тврдице… У драмама Периферија (Periferie,1925), Препород Фердише Пиштора (Obráceni Ferdiše Pištory, 1937) и другима бавио се питањем психологије злочина, а у комедији Камила кроз иглене уши (Velbloud uchem jehly, 1929) подсмевао се представницима ситне буржоазије. Окупацију Чехословачке провео је у Француској и Енглеској. После рата је издао неколико књига приповедака и мемоаре под насловом Били су и било је (Byli a bylo, 1963). За децу је написао лепу књигу Побратим белог кључа (Bratstvi bíleho kliče, 1949). Народни уметник је постао 1947. У СНП су играна два његова комада: 1932. Периферија и 1951. Број 72 (Dvaasedmdesátka, 1937).

В. Љ.