ЛАЛИЋ Радован

ЛАЛИЋ Радован – књижевни историчар и преводилац (Цецун крај Андријевице, 22. III 1908 – Опатија, 1. X 1972). Гимназију је завршио у Призрену 1926. Дипломирао је на групи Југословенска и светска књижевност са теоријом књижевности на Филозофском факултету у Бгду, али је био изразито оријентисан ка славистици. У Прагу је био на двогодишњем последипломском усавршавању, а по повратку је, од 1933, радио паралелно као професор гимназије и као лектор за чешки језик на Филозофском факултету у Скопљу (тај лекторат је од 1939. водио стално). Још на студијама и доцније припадао је напредним друштвеним снагама. Као такав је, у својству члана Пропагандног одељења Врховног штаба, учествовао у НОБ од 1941. Још у току рата, од 1944, уређивао је културну рубрику у листу „Борба“ и на томе наставио да ради и после ослобођења, све до 1946, када је постао ванредни професор за руски језик и шеф Одсека за славистику, односно за источне и западне словенске језике на Филозофском факултету. Био је проректор београдског Универзитета, оснивач и председник врло значајног масовног и активног Славистичког друштва Србије и Савеза славистичких друштава Југославије. Од 1956. је редовни професор, а 1971. додељен му је почасни докторат Београдског универзитета. Истицао се као изврсни познавалац нарочито руске књижевности, о којој је писао више запажених мањих расправа, есеја и чланака, нарочито по стручним часописима и публикацијама, или је са руске књижевности понешто врло успешно и преводио. Л. је за позориште превео: 1938. за НПДб са чешког језика у тематско-идејном погледу врло актуелно и ефектно дело Бела болест, комад у дванаест слика Карела Чапека, и са књижевником Радованом Зоговићем (в) са руског језика Најезду, драму у четири чина Леонида Леонова, која је у СНП изведена 17. III 1945; исти превод је пре тога игран у НП у Бгду (прем. 22. XII 1944).

БИБЛ: Карел Чапек, Бела болест, драма у три чина и четрнаест слика, превео са чешког Радован М. Лалић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 116; Леонид Леонов, Најезда, драма у четири чина, превели с руског Радован Зоговић и Радован Лалић, Бгд 1944.

Б. С. С.