ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО (Лебединое óзеро)

ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО (Лебединое óзеро) – балет у 4 чина. Музика: Петар Иљич Чајковски. Либрето: Владимир Петрович Бегичев и Василиј Фјодорович Гељцер. Прво извођење 20. II 1877. у Бољшом театру у Москви, у нашој земљи 19. V 1921. у ХНК у Згбу (фрагментарно), 23. XI 1921. у СНГ у Љубљани (цео балет).

Прво извођење у СНП 8. I 1955. у НСаду. – Рд. и к-граф Г. Македонски, дир. М. Асић, сц. В. Маренић, к. С. Церај-Церић; Љ. Пајић (Краљица), Г. Македонски (Зигфрид), С. Израиловски (Бено), В. Карић (Беноова вереница, Шпанска игра), К. Тодоровић (Одета), Д. Ковачевић (Гроф Ротбарт, Принчев друг), М. Поповић (Одилија), П. Јерант (Волфганг), А. Пахерник (Принчев друг, Кинеска игра), Ж. Миленковић (Принчев друг, Шпанска игра, Чардаш), М. Живановић (Принчев друг, Кинеска игра), Р. Глумац, Д. Савић (Принчеви другови), В. Јелкић (Принчев друг, Шпанска игра, Чардаш), М. Панић (Принчев друг, Пјеро, Шпанска игра, Чардаш), Ј. Михајловић (Коломбина, Прва варијација, Мали лабуд, Валцер невеста, Мазурка), Ф. Хајек (Харлекин, Мазурка), Ј. Протић (Прва варијација, Мали лабуд), М. Матић (Прва варијација, Мали лабуд), Х. Калири (Прва варијација, Мали лабуд, Кинеска игра), Л. Тодоровић (Трећа варијација), Т. Шибалић (Трећа варијација, Чардаш), Е. Поленек (Руска игра), Р. Бозо, Б. Ковачевић (Чардаш).

У оквиру Балетског дивертисмана II 28. VI 1956.  изведен је само II чин. – Рд. и к-граф Г. Македонски, дир. Л. Бута, сц. В. Маренић, к. С. Јатић; М. Поповић (Одета), М. Павловић (Принц), Ј. Палашти, Ј. Михајловић, С. Хатвагнер, М. Матић (Мали лабудови), Ф. Хајек (Варијација принчевог друга). – Изведено 3 пута, глед. 477.

Обновљено као премијера у СНП 17. I 1960. у НСаду. – Рд. и к-граф Г. Македонски, дир. М. Фајдига, сц. В. Маренић, к. С. Јатић; Ј. Андрејев (Краљица), С. Израиловски (Зигфрид), Ф. Хајек (Бено), М. Матић (Беноова вереница), Д. Израиловски (Одета, Одилија), Б. Талевски (Ротбарт), П. Јерант (Волфганг). – Од сезоне 1954/55. до сезоне 1959/1960. изведено 54 пута, глед. 26.117.

Премијера у СНП 10. XII 1968. у НСаду. – Рд. и к-граф К. Тот, к. г., дир. М. Јагушт, сц. С. Максимовић, к. С. Јатић; М. Поповић-Сенаши (Одета, Одилија), Р. Вучић (Зигфрид), Н. Узелац (Ротбарт), И. Игњатовић (Дворска будала), М. Топлак (Краљица), К. Марцикић (Тутор), С. Апостолов (Pas de trois, Наполитанска игра), А. Шлезак (Pas de trois, Pas de quatre, Лабуд), М. Матић-Миленковић (Pas de trois, Pas de quatre, Наполитанска игра, Невеста, Лабуд), С. Војкић (Pas de trois, Девојка, Невеста, Лабуд), Ф. Хајек (Pas de quatre, Наполитанска игра, Невеста, Девојка, Лабуд), Ј. Прокић (Pas de quatre, Наполитанска игра, Невеста, Девојка, Лабуд), Т. Мошински (Три лабуда, Чардаш, Девојка, Лабуд), С. Стојадиновић (Три лабуда, Чардаш, Девојка, Лабуд), М. Девић (Три лабуда, Чардаш, Девојка, Лабуд), М. Братоножић (Шпанска игра, Девојка, Лабуд), С. Божић (Шпанска игра), В. Јелкић (Принчев друг, Шпанска игра), Ж. Новков (Принчев друг, Шпанска игра), П. Јерант (Принчев друг, Чардаш), А. Пундов (Принчев друг), М. Жилић (Принчев друг, Чардаш), Д. Моцић (Принчев друг, Чардаш), Б. Курунци (Принчев друг), С. Алимпић (Принчев друг), М. Суботички (Наполитанска игра, Девојка, Лабуд), Д. Новков (Наполитанска игра, Девојка, Невеста, Лабуд), И. Љубојев (Девојка, Невеста, Лабуд). – Изведено 16 пута, глед. 10.510.

Премијера у СНП 10. XII 1981. у НСаду. – Либрето (по Бегичеву и Гељцеру), к-граф и рд. В. Бокадоро, к. г., дир. М. Јаноски, сц. и к. В. Левентал, к. г., пом. к-графа Е. Марјаш-Брзић, П. Хомутов, С. Пирогова, пом. к. М. Стојановић-Маурич, корепетитор З. Мулић; Е. Марјаш-Брзић, Б. Његован (Одета, Одилија), Н. Фјодоров, к. г., Р. Варга (Принц Зигфрид), Ј. Константин (Ротбарт), Д. Роман (Дворска луда), Н. Антић, Л. Милер-Христидис, Б. Његован (Пријатељице), З. Радојчић, Р. Варга (Пријатељи Принца), С. Стојадиновић (Краљица), Ж. Новков (Церемонијал мајстор); Прва слика: Н. Антић, Л. Милер-Христидис, Н. Фјодоров (Pas de trois), Д. Новков, З. Радојчић, Р. Варга (Трио), Т. Чебски, И. Грња, Б. Марковић, М. Бана, Г. Теглаши, В. Чебски, В. Халаку, А. Христидис, М. Петровић, Е. Саули, Е. Л. Сирбу; Друга слика: Л. Милер-Христидис, М. Рушкуц (Два лабуда), М. Бана, Д. Новков, Г. Теглаши, Г. Тот-Величковић (Четири лабудића), Невесте: Л. Милер-Христидис (Мађарица), Б. Његован (Шпањолка), Г. Тот-Величковић (Рускиња), Д. Новков (Наполитанка), Н. Антић (Пољакиња), Л. Милер-Христидис, В. Халаку, Н. Бикицки, М. Рушкуц, М. Петровић, Е. Л. Сирбу (Мађарска игра), Б. Његован, З. Радојчић, Е. Саули, Н. Узелац (Шпанска игра), Г. Тот-Величковић, В. Чебски, А. Христидис (Руска игра), Д. Новков, Т. Чебски, М. Бана, Ђ. Горец-Нађ, А. Петрић, М. Шарчевић, Г. Теглаши (Наполитанска игра), Н. Антић, Р. Варга, М. Гиковски, И. Грња, М. Грујић, А. Кетиг, Б. Марковић, Т. Пандуровић, И. Фетаховић, В. Халаку, В. Поповић, Е. Л. Сирбу, Ј. Сувачаревић, Д. Влалукин (Мазурка), А. Христидис, Р. Варга (Слуге Ротбарта), ученице Балетске школе (Пажеви, Даме). – Изведено 18 пута, глед. 14.490.

Премијера у СНП 8. II 1985. – Редакција кореографије М. Петипа и Л. Иванова и рд. К. М. Сергејев, к. г., и Н. М. Дудинскаја, к. г., дир. М. Јаноски, сц. и к. В. Левентал, к. г.; Л. Милер-Христидис, Г. Станковић (Одета), Д. Крстић, Л. Бујук-Војку, к. г. (Одилија), Р. Варга, З. Панић (Принц Зигфрид), З. Радојчић, В. Мандић (Ротбарт), Д. Влалукин, Н. Киритеску, к. г. (Дворска луда), С. Стојадиновић, М. Грујић (Краљица), Ј. Русу, к. г., Ж. Новков (Церемонијал мајстор); Први чин: Г. Теглаши, Ј. Јојкић, Д. Новков, Г. Безмаревић (Grand vals), М. Рушкуц, М. Безмаревић, Г. Станковић, Б. Марковић, Л. Милер-Христидис, Д. Крстић (Четири лабуда), Д. Новков, Г. Теглаши, Г. Величковић, Е. Курунци (Четири лабудића), цео женски ансамбл; Други чин: Д. Новков, Е. Курунци, Г. Теглаши, Г. Величковић (Четири девојке), М. Рушкуц, Р. Несторовић, Б. Марковић, Г. Станковић, Ј. Јојкић, Д. Крстић, М. Безмаревић, Н. Бикицки, Л. Милер-Христидис (Невесте), А. Христидис (Принчев пријатељ), М. Безмаревић, М. Грујић, Ј. Јојкић, Г. Теглаши, В. Чебски, М. Фира (Шпанска игра), Д. Новков, С. Феле, Н. Киритеску, Д. Влалукин (Наполитанска игра, солисти),  Т. Чебски, Е. Курунци, А. Петрић, М. Милер, Ђ. Нађ, С. Феле, Д. Крстић (Наполитанска игра, ансамбл), М. Рушкуц, Н. Бикицки, Б. Курунци, В. Халаку (Мађарска игра, солисти), И. Грња, М. Гиковски, И. Матаруга, Д. Крстић, М. Рушкуц, Н. Бикицки, Р. Несторовић, Ј. О. Драгоман, В. Халаку, В. Поповић, М. Фира (Мађарска игра, ансамбл), Б. Марковић, Т. Пандуровић, Ј. Јојкић, С. Феле, В. Чебски, И. Фетаховић, А. Христидис, В. Мандић (Мазурка), ученице Балетске школе (Пажеви и даме). – Изведено 16 пута, глед. 13.495.

ЛИТ: М. Милошевић, Велики успех новосадског Балета, Дневник, 17. I 1955; С. Плесац, „Лабудово језеро“ и један даровит ансамбл, НС, 1955, бр. 92-93, с. 1 и 3; Н. Г(рба), Извесно освежење, Дневник, 5. I 1957; Др А. М., Опера и балет код нас, Зрењанин, 1957, бр. 248, с. 5; Ј. Шулхоф, Лабудово језеро, Дневник, 24. I 1960; Н. Грба, Виртуозност игре, Дневник, 6. I 1961; В. Миросављевић, Шанса за младе, Дневник, 10. XII 1968; Б. Рушкуц, Успела авантура, Дневник, 15. XII 1968; Д. Николић, Ерика за два лабуда, Дневник, 28, 29. и 30. XI 1981; Д. Н(овков), Припреме за Лабудово језеро, Позориште, НСад 1981, бр. 1-2,  с. 16; В. Урбан, Владар и роб игре. Николај Фјодоров, првак Бољшог театра, Дневник, 11. IV 1982; С. Савић, Игра с љубављу, Дневник, 5. XI 1982; Д. Новков, Мајстори руског балета, Позориште, НСад 1984, бр. 4, с. 13; Д. Новков, Лабудово језеро П. И. Чајковског, обновљено као премијера 8. фебруара 1985, Позориште, НСад 1985, бр. 4,  с. 1; Д. Новков, Принц – централна личност представе, Позориште, НСад 1985, бр. 6, с. 2; (Љ.) М(ишић), Лењинградска школа, Размишљања на проби (Наталија Дудинскаја и Константин Сергејев), Позориште, НСад 1985, бр. 6, с. 3-4; Ж. Бајић, Одилија припремана с ентузијазмом, Позориште, НСад 1985, бр. 6, с. 5; Д. Николић, Имам привилегију – радим оно што волим, Позориште, НСад 1985, бр. 7-8, с. 8; Љ. Мишић, Чудесна кантилена покрета, Позориште, НСад 1985, бр. 9, с. 4-5; Н. Симин, Цртање лепог покретом, Дневник, 5. II 1985; Н. С(имин), Обновљено „Лабудово језеро“, Дневник, 6. II 1985.

Љ. М.