АДАМОВИЋ Александар

АДАМОВИЋ Александар-Сашаадвокат, преводилац (Нови Сад, 6. IV1901 – Вашингтон, око 1973). Гимназију је учио у НСаду, право студирао у Паризу, где је дипломирао 1922, а степен доктора права стекао 1926. Праксу је, до Другог светског рата, обављао у адвокатској канцеларији свога оца Стевана, са којим су А. и брат му Федор били ортаци и готово искључиво заступали домаће и стране фирме пред берзанским судом и у арбитражама. Поред српског говорио је француски, енглески, немачки и мађарски и на свим тим језицима иступао је на расправама. Породица је имала акције у новосадској Електричној централи, која је била у власништву америчког капитала, и кад су му окупаторске власти забраниле рад у адвокатури, водио је правничке послове у њој. Ослобођење је дочекао као емигрант у Паризу, где се бавио разним пословима да би преживео. Касније се иселио у САД: до пензионисања је радио у Конгресној библиотеци у Вашингтону. Није се бавио политиком, али је био члан грађанских удружења као што су Ротари, француски клуб, Бриџ-клуб и др. За СНП је са француског превео комад Анри-Ренеа Ленормана Кукавица (Le Lâche, Париз 1925), који је у НСаду извођен 1927.

В. В.