ЈОВАНОВИЋ Миливоје

ЈОВАНОВИЋ Миливоје – књижевник и преводилац( Београд, 8. V 1930 – Београд, 18. V 2007). Професор је руске књижевности на Филолошком факултету у Бгду. Пише студије, чланке и есеје о руској и руској совјетској књижевности. Плодан је преводилац са руског, чешког, пољског и енглеског језика. Преводио је Булгакова, Буњина, Горког, Еренбурга, Вс. Иванова, Каверина, Леонова, Љескова, Лакснеса, Незвала, Пастернака, Пиљњака, Пушкина, Л. Н. Толстоја, Платонова, Солжењицина, Феђина, Хедајата, Шолохова и др. Посебно интересовање показује за совјетску авангардну драму: преводио је драме Бабеља, Ердмана, Вампилова и других и писао о њима. У СНП је 1980. изведен његов превод Лова на дивље патке А. Вампилова.

БИБЛ: Једно обично уверење, Бгд 1964; Уметност Исака Бабеља, Бгд 1975; Утопија Михаила Булгакова, Бгд 1975; Поглед на руску совјетску књижевност, Бгд 1980; Александар Вампилов, Лов на дивље патке, позоришни комад у три чина, превео са руског Миливоје Јовановић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 2024.

ЛИТ: Б. Косановић, Ерудитски приступ совјетској књижевности, ЛМС, март-април 1981, с. 513-517; В. Вулетић, Поглед на руску совјетску књижевност, Зборник МС за књижевност и језик, 1982, књ. 3, с. 458-461; К. Ичин, Уход романтика-титана: Миливое Йованович, Зборник МС за славистику, 2008, бр. 74, с. 317-319.

Б. Кс.