ЈЕЛИСАВЕТА КНЕГИЊА ЦРНОГОРСКА

ЈЕЛИСАВЕТА КНЕГИЊА ЦРНОГОРСКА – драма у 5 радњи. Написао: Ђура Јакшић. За српску позорницу удесио: Антоније Хаџић.

Праизвођење у СНП 18. XI 1869. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 1. VI 1870. у Сремским Карловцима. – Н. Недељковић (Ђурђе Црнојевић), П. Маринковић (Вавила), Н. Зорић (Станиша Црнојевић), Л. Телечки (Радош Орловић), К. Хаџић (Шуловић), Д. Ружић (Ђурашко), Ђ. Соколовић (Вуксан), Л. Лугумерски (Станојло Шуловић), Л. Поповић (Бошко Орловић), С. Стефановић (Богдан Орловић), М. Суботић (Вујо перјаник), Д. Ружићка (Јелисавета), Ј. Поповићева (Мара), К. Савићева (Милка), Ј. Маринковићка (Марта), М. Србендић (Леонардо), Љ. Зорићева (Иван), М. Станчић (Перјаник), Ј. Бунић (Крајишник). – Изведено 4 пута.

Обновљено као премијера у СНП 9. I 1872. у НСаду. – Н. Недељковић (Ђурђе Црнојевић), Г. Пешић (Вавила), Н. Зорић (Станиша Црнојевић), Д. Ружић (Радош Орловић), К. Хаџић (Шуловић), П. Брани (Ђурашко), Ђ. Соколовић (Вуксан), А. Лукић (Станојло Шуловић, Перјаник), Ђ. Лесковић (Бошко Орловић), М. Станчић (Богдан Орловић), М. Суботић (Вујо), Д. Ружићка (Јелисавета), Л. Маринковићева (Мара), Л. Хаџићева (Милка), Н. Рашић (Леонардо), Љ. Зорићева (Иван), Ј. Бунић (Крајишник). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 19. VI 1910. у Сенти. – Рд. Д. Спасић; М. Марковићка (Јелисавета), М. Матејић (Ђурђе Црнојевић), С. Стефановић (Вавила), Ј. Антонијевић (Станиша Црнојевић), А. Лукић (Радош Орловић), Д. Кранчевић (Шуловић), К. Васиљевић (Ђурашко), М. Хаџи-Динић (Вуксан), М. Марковић (Бошко Орловић), В. Виловац (Богдан Орловић), Д. Спасић (Вујо перјаник), Р. Спиридоновић (Катуновић), М. Николић (Станојло Шуловић), С. Бакаловићка (Марта), М. Виловац (Иван), С. Ђуркић (Крајишник), Б. Савић (Сердар). – Изведено 14 пута.

БИБЛ: Ђура Јакшић, Јелисавета кнегиња црногорска, Бгд 1868.

ЛИТ: Л., Српско народно позориште, Матица, 1870, бр. 3, с. 69; А-м, Српско народно позориште, Застава, 1872, бр. 5, с. 3; Ш. Ј(осин), Српско народно позориште, Невен, Суботица, 1910, бр. 5, с. 35; Ј. Грчић, „Јелисавета кнегиња црногорска“, трагедија у 5 чинова од Ђуре Јакшића, Браник, 1911, бр. 215, с. 2-3; Ј. Грчић, Драме Ђуре Јакшића на позорници и пред форумом позоришне критике, ЛМС, 1932, књ. 334, с. 251.

В. В.