ЈАМА (Passio hominis nostri)

ЈАМА (Passio hominis nostri) – сценска визија музичке поеме за солисте, рецитаторе, хор и оркестар. Музика: Никола Херцигоња. Текст: Иван Горан Ковачић.

Праизвођење у СНП 15. V 1975. у НСаду. –Дир. М. Јаноски, рд. Д. Миладиновић, сц. М. Лесковац, к. Ј. Петровић, к-граф Ж. Миленковић, солисти: И. Давосир-Матановић, А. Херћан-Бодрич, Ј. Јечменица, В. Цвејић, Д. Балтић, Р. Немет; рецитатори: З. Ђуришић, М. Петковић, Т. Јовановић. Суделују Хор, Оркестар и Балет СНП. – Изведено 43 пута, глед. 19.197.

БИБЛ: Иван Горан Ковачић, Јама, поема, у: Савремена књижевност Јужних Словена, књ. 1, приредио и предговор написао Иво Фрол, Бгд 1945, с. 53.

ЛИТ: М. Хаднадев, Друга оперска премијера – „Јама“ Николе Херцигоње, Позориште, НСад, 1975, бр. 8, с. 10-11; А-м, Bemutató a Szerb Nemzeti Színházban, Magyar Szó, 15. V 1975; Д. Николић, Распевани пркос Горанових стихова, Дневник, 15. V 1975; Б. Мирковић, „Јама“ као ораторијум, Политика експрес, 17. V 1975; П. Анагности, Смрт као сазнање и визија, Борба, 18. V 1975; И. Ковач, Крвљу натопљена фреска Горанове снажне поезије, Дневник, 18. V 1975; М. Хаднађев, Успешан извођачки подухват, Позориште, НСад, 1975, бр. 10, с. 8; В. Шале, Светлости и сенке, НИН, 5. X 1975; Д. См., Горанова „Јама“ као балет, Политика експрес, 10. X 1975; А-м, Новосадска „Јама“ на БЕМУС-у, Дневник, 12. X 1975; М. Вукдраговић, Упечатљиво вече, Политика експрес, 13. X 1975; С. Ђурић-Клајн, Потресна људска драма, Политика, 16. X 1975; Ј. Аладић, Председник Тито на представи „Јаме“, Позориште, НСад, Позориште, НСад, 1975, бр. 3, с. 1-2; Gy. Bordas, Album és tévéfelvétel a Tömegsírról, Magyar Szó, 13. XI 1975; М. Кујунџић, Дуг Горану и хуманости, Дневник, 14. XI 1975; А-м, Новосадска „Јама“ изведена на Горановом прољећу, Дневник, 23. III 1976; А-м, Велики успех „Јаме“ у Загребу, Позориште, НСад, 1976, бр. 8, с. 9; А-м, „Јама“ највећи успех, Позориште, НСад, 1976, бр. 10, с. 4.

Ј. М.