ХРИСТИФОР КОЛУМБ (Christophe Colomb)

ХРИСТИФОР КОЛУМБ (Christophe Colomb) – историјска драма у 5 чинова, с прологом. Написали: Леополд-Пјер-Жан Баре и Ежен Метепе. Прво извођење у Паризу, 1861, у нашој земљи 21. II 1881. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 1893. у Панчеву. Превео: Милован Глишић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 8 пута.

В. В.