ХОЗА Шћефан (Štefan Hoza)

ХОЗА Шћефан (Štefan Hoza) – либретист, певач-тенор, музички писац, историчар и педагог (Спишска Нова Вес, Смижањ, Словачка, 20. X 1906 – Братислава, 6. IV 1982). По изворном занимању био је учитељ. Певање је апсолвирао 1932. код Ј. Егема на Музичко-драматуршкој академији у Братислави, а студије је наставио у Прагу и Милану. Од 1934. до 1962. радио је у Словачком народном дивадлу у Братислави као оперски солист, драматург, редитељ и педагог. Био је први Ондреј у Крутњави. Са својим театром гостовао је у Прагу, Згбу, Бечу, Будимпешти, Дражђанима. Учествовао је у музичким филмовима, у радио-емисијама и снимио неколико грамофонских плоча. Превео је петнаестак оперских и оперетских либрета; аутор је либрета за оперу Крутњава, према новели Иза горњег млина М. Урбана (в) – композитор и коаутор либрета био је Еуген Сухоњ (в). Ова опера изведена је у СНП 1968. Написао је музичко-историјска дела: Творци музике (1943), Опера у Словачкој, I-II (1953-54), Вече у опери (1975). За своју разноврсну активност на унапређењу музичке културе стекао је звање заслужног уметника (1968).

ЛИТ: Е. Сухоњ, „Крутњава“, Позориште, НСад, 1968, бр. 1, с. 1-2; Б. Кришка, „Крутњава“ први пут у Југославији, Позориште, НСад, 1968, бр. 1, с. 3.

М. К.