ХОРСТ Јулиус (Julius Horst)

ХОРСТ Јулиус (Julius Horst) – заједно са Александром Енгелом написао је либрето за оперету Ралфа Бенацког Adieu, Mimi (Беч 1926), коју је НП у НСаду извело 1927.