ХОРЕЈШЕК Вацлав (Václav Horejšek)

ХОРЕЈШЕК Вацлав (Václav Horejšek) – чешки композитор (Бехари, Чешка, 4. XI 1839 – Беч, 22. XII 1874). По завршетку оргуљске школе у Прагу (1858) био је хоровођа у Земуну. Од 1873. је радио као наставник музике и хоровођа у Панчеву. Компоновао је велик број хорских композиција на српске народне и уметничке текстове за потребе Панчевачког друштва (збирка Гусле). Оставио је неколико соло-песама, клавирских композиција (Девојка на студенцу и др.) и православних црквених композиција. Компоновао је и две песме за драмски комад Смрт кнеза Доброслава Матије Бана, који је у СНП премијерно приказан 1866.

ЛИТ: М. Томандл, Споменица Панчевачког српског црквеног певачког друштва 1838-1938, Панчево 1938.

В. Кч