ХОП Фридрих (Friedrich Hopp)

ХОП Фридрих (Friedrich Hopp) – аустријски глумац и писац (Брно, Моравска, 23. VIII 1789 – Беч, 23. VI 1869). Био је својевремено популаран глумац у немачким позориштима у Братислави, Пешти, Брну и Бечу. Писао је народњачке комаде којима је постизао помодне успехе; у Нестројевој сенци, није успевао да се домогне  ни значаја ни продуктивности једног Ф. Рајмунда (в) или Бојерлеа (Adolf Bäuerle, 1786-1859), на пример. У његове некада популарне комаде, поред оног извођеног у СНП, спадају: Hutmacher und Strumpfwirker oder die Ahnfrau im Gemeindestadel (1837) и Elias Regenwurm oder die Verlobung auf der Parforcejagд (б. г.). Данас Х. спада у сасвим заборављене писце. У СНП је 1872. изведена његова Кућна капица доктора Фауста (Dr. Fausts Hauskäppchen oder die Herberge im Walde, 1842), у посрби Адама Мандровића, са музиком Даворина Јенка.

С. К. К.