ХОЛИЊСКИ-ОСТОЈА Михал (Michał Holiński-Ostoja)

ХОЛИЊСКИ-ОСТОЈА Михал (Michał Holiński-Ostoja) – преводилац, пореклом Пољак (датум рођења и смрти непознати). Информације о његовом животу су веома оскудне. Зна се само да је учествовао у јануарском устанку 1863, а након његовог угушења нашао је уточиште у Србији (у Бгду), где је уживао велико поштовање. Леополд Ленард у чланку „Пољаци у Србији после светског рата“ из 1929. наводи, између осталог, да је директор Народне библиотеке у Бгду Јован Томић, на захтев југословенског Министарства просвете, написао опширну биографију  Х.-О. и послао је Министарству (дописи бр. 267 од 13. и 17. VII 1926). Био је највероватније добар познаник са људима српског театра М. Баном и Ј. Ђорђевићем. Превео је комедију пољског писца Станислава Богуславског Пружај се према губеру (Tak sięe dzieje czyli życie nad stan), коју је сценски обрадио Ј. Ђорђевић – у НП у Бгду изведена је 1875, а у СНП у НСаду 1876.

ЛИТ: L. Lénard, Polacy w Serbii przed wojną światową, Ruch Słowiański, 1929, бр. 11, с. 113; W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914, Краков 1962, с. 71–72.

В. Кт