ХЛАДИЋ Ватрослав

ХЛАДИЋ Ватрослав – глумац и редатељ (Загреб, 5. VIII 1898 – Сушак, 18. III 1959). Глуму је почео учити приватно код Вацлава Антона, окушавши се најприје у Крапини 1913, а затим прокрстарио готово свим позорницама Југославије (Вараждин, Осијек, Сплит, Згб, Скопље), задржавши се увијек врло кратко вријеме, јер га је немирни дух непрекидно нагонио да се огледа у новим срединама. У Н-Оп је био ангажиран од 1928. до 1931. Био је особито успјешан као тумач Крлежиног Лембаха (У агонији), Кланфара (Леда), Старог Глембаја (Господа Глембајеви) и Полугана (Вучјак), те као Шекспиров Јаго (Отело) и Едгар (Краљ Лир), Ибзенов Освалд (Сабласти), Бомаршеов Алмавива (Фигарова женидба), Ростанов Кристијан (Сирано де Бержерак),  док су му у режији најзрелије биле поставе Нушића, Војновића, Цанкара, Голдонија и Шилера. Драматизирао је за сцену многа ђела домаће и свјетске литературе, а бавио се и преводилаштвом. Написао је и аутобиографске успомене Живот глумца (Згб 1944).

УЛОГЕ: Младен (Народни посланик), Фердинанд де Левис (Џентлмени), Болбек (Адвокат Болбек и њен муж), Трухачевски (Кројцерова соната), Пол Сервијер (Чарли), Лембах (У агонији), Др Хелвиг (Насилно уконачивање), Други Габријел (Габријелово лице).

ЛИТ: С. С(екулић) Ц(еца), Новосадско-осечко позориште у Сомбору, Застава, 10. V 1928; К. Николић, „Чарли“, комедија у 3 чина од Јагер Шмита – превео Ј. Бенешић, Нови Сад, 1928, бр. 47, с. 5; К. Николић, „У агонији“ – драма у 2 чина од Мирослава Крлеже, Нови Сад, 1928, бр. 47, с. 5; J. Debreczeni, Agóniában – Krlezsa Miroszláv dramája a Városi színházban, Bácsmegyei Napló, 15. V 1929; А-м, Новосадско-осјечко народно позориште у Суботици, Југословенски дневник, 1930, бр. 140, с. 5; А-м, Новосадско-осјечко позориште, Југословенски дневник, 1930, бр. 146, с. 5.

П. Ц.