ХЕЈБАЛОВА Валерија (Valerija Heybal)

ХЕЈБАЛОВА Валерија (Valerija Heybal) – оперска певачица, сопран (Камник, 16. I 1918 – Љубљана, 18. IX 1994). Студирала је на Конзерваторијуму у Љубљани. Од 1945. до 1948. била је солисткиња Љубљанске опере, а од 1948. Београдске. Гостовала је широм Југославије и у иностранству. Племенитог, носивог, вибрантног, узбудљивог гласа и бујног сценског темперамента, Х. је представљала веома импресивну појаву на нашој оперској сцени. У СНП је наступила као Мими у Боемима 15. II 1950. и поново 3. I 1951, Марженка у Проданој невести 4. X 1950, Тоска 12. I 1951. и Ћо-Ћо-Сан у Мадам Батерфлај 7. X 1952.

ЛИТ: А-м, Гостовање Валерије Хејбалове и Александра Маринковића, НС, 1950, бр. 11, с. 2.

В. П.