ХАВЛИК-КРЏАЛИЋ Љиљана

ХАВЛИК-КРЏАЛИЋ Љиљана – корепетитор Балета (Београд, 28. II 1936 –). Студије клавира завршила је на Музичкој академији у Бгду 1965. Члан СНП била је од 1. IV 1965. до 15. X 1968.