ХАРАМБАШИЋ Аугуст

ХАРАМБАШИЋ Аугуст – књижевник (Доњи Михољац, 14. VII 1861 – Стењевац, 16. VII 1911). Похађао је гимназију у Славонској Пожеги и Осијеку, гдје је 1879. матурирао. Правни факултет у Згбу завршио је 1884, а докторирао 1892. У Згбу је радио као одвјетнички перовођа, а од 1900. као самостални одвјетник. Г. 1901. изабран је у Хрватски сабор као заступник Хрватске странке права; 1906. био је делегат на заједничком Угарско-хрватском сабору у Будимпешти. Ступивши 1908. у државну службу постао је владин тајник. Од младих дана бавио се књижевношћу; постао је најистакнутији правашки публицист, покретач и уредник књижевних и политичких листова. Борбеност и темперамент су га у више наврата довели у затвор. Најплоднији је хрватски пјесник у посљедњим деценијима XIX и с почетка XX стољећа. Писао је патриотске и љубавне пјесме, буднице, даворије, пјесничке приповијести, шаљиве и политичке стихове, пјесме за дјецу, те многобројне чланке с подручја политике и књижевности. Као представник патриотске романтичарске поезије пјевао је о поробљеном народу у тадашњој монархији, о минулој слави и слободи, коју народ може извојевати само борбом. По А. Г. Матошу био је „најбољи пјесник хрватског национализма и слободе“. Познавајући неколико језика преводио је стихове и прозу Гогоља, Тургењева, Толстоја, Сјенкјевича, Шевченка, Вајлда и др. Загребачком казалишту дао је низ пријевода драмских дјела Софокла (Антигона, Краљ Едип), Шекспира (Хамлет, Згб 1887; Јулије Цезар, Згб 1894; Магбет, Рикард III, Млетачки трговац, Зимска прича), Лопе де Веге, Шилера, Хебла, Судраке (Васантасена, Згб 1895) и др., те опера Моцарта, Сметане, Вагнера (Tanhäuser, Згб 1895), Маскањија (Seosko vitežtvo, Згб 1894), Бизеа и других. Написао је либрета за Зајчеве опере Армида, Златка и Краљев хир. У СНП је изведен његов пријевод комада Снежана К. А. Гернера 1913.

БИБЛ: Пјесничке приповијести, Згб 1889; Златна књига за дјецу, пјесме Змаја Јована Јовановића и Аугуста Харамбашића, Згб 1890; Изабране пјесме, Згб 1895; Укупна дјела Аугуста Харамбашића, I-IV и VII-X, Згб 1942-1943.

ЛИТ: М. Марјановић, Аугуст Харамбашић, Виенац, Згб, 1903, бр. 4; А. Г. Матош, Аугуст Харамбашић, Млада Хрватска, Згб, 1911, бр. 10; В. Дежелић ст., Аугуст Харамбашић, Просвјета, Згб, 1911, бр. 15-20; Ј. Храниловић, Др. Аугуст Харамбашић, ЛМС, 1911, књ. 281, с. 75-80; Ж. Харамбашић, Успомена на хрватског пјесника Аугуста Харамбашића, Јутарњи лист, Згб, 1931, бр. 6984; Б. Ливадић, Трагом Аугуста Харамбашића, Хрватска ревија, Згб, 1935, бр. 3; Ј. Бенешић, Живот и дјела Аугуста Харамбашића,  предговор Укупним дјелима, X, Згб 1943; Н. Михановић, Аугуст Харамбашић, предговор 54. књизи „Пет стољећа хрватске књижевности“, Згб 1966.

С. Б.