ХАМЛЕТ (The Tragedy of Hamlet or Prince of Denmark)

ХАМЛЕТ (The Tragedy of Hamlet or Prince of Denmark) – трагедија у 5 чинова. Написао: Виљем Шекспир. Прво извођење у Лондону, 1601, у нашој земљи 29. XII 1884. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 19. III 1896. у НСаду. Превео Лаза Костић, за српску позорницу удесио Антоније Хаџић. – Рд. П. Добриновић; А. Лукић (Клаудије), Д. Ружић (Хамлет), С. Филиповић (Полоније), М. Марковић (Хорације), Д. Спасић (Лаерт), Ј. Жикић (Волтиманд), М. Хаџи-Динић (Корнелије), Ј. Тодосић (Розенкранц), Л. Поповић (Гилденстерн), С. Стефановић (Озрик), М. Миловановић (Марцело, Други глумац), Радовић (Први дворанин), С. Бајин (Други дворанин), С. Иваштанин (Свештеник), Ј. Душановић (Дух Хамлетовог оца), К. Васиљевић (Фортинбрас), С. Вујићка (Гертруда), С. Бакаловићка (Офелија), М. Стојковић (Први глумац), Т. Илић (Трећи глумац), Д. Васиљевићка (Прва глумица), З. Ђуришићева (Друга глумица), П. Добриновић (Први гробар), Ђ. Бакаловић (Други гробар). – Изведено 23 пута.

Премијера у СНП 27. II 1909. у Панчеву. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Клаудије), К. Васиљевић (Хамлет), М. Николић (Полоније), М. Марковић (Хорације), Д. Гошић (Лаерт), Л. Кадијевић (Волтиманд, Озрик), Љ. Мицић (Корнелије), М. Матејић (Розенкранц), С. Стефановић (Гилденстерн), Ј. Антонијевић (Марцело), Р. Спиридоновић (Дух Хамлетовог оца), Т. Лукићка (Гертруда), С. Бакаловићка (Офелија), Д. Спасић (Први глумац), К. Нешковић (Други глумац), Д. Васиљевићка (Прва глумица), О. Освалдова (Друга глумица), М. Хаџи-Динић (Први гробар), Б. Савић (Други гробар). – Изведено 4 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 15. XI 1921. Подела узета са плаката представе одржане 4. I 1923. у НСаду. – Љ. Стојчевић (Клаудије), В. Богић, к. г. (Хамлет), М. Хаџи-Динић (Полоније), М. Душановић (Хорације), Стеван Јовановић (Лаерт), В. Виловац (Розенкранц), Р. Алмажановић (Гилденстерн), О. Кожај (Озрик, Лукијан), В. Ивановић (Марцело), С. Добрић (Бернардо), Д. Спасић (Први глумац), Л. Лазаревић (Први гробар), С. Савић (Други гробар), Љ. Јовановићева (Гертруда), М. Авировићева (Офелија), З. Душановићка (Глумачка краљица), Ј. Силајџић (Херолд). – Изведено 14 пута.

Премијера у НП у НСаду 12. X 1927. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Е. Надворник; М. Живановић (Хамлет), И. Прегарц (Офелија), Д. Спасић (Полоније), М. Хаџи-Динић (Први гробар), Стеван Јовановић (Хорације), Е. Петровић (Дух Хамлетовог оца), П. Кокотовић (Лаерт), Д. Врачаревић (Гертруда), М. Васић (Клаудије), Л. Лазаревић (Други гробар). – Изведено 3  пута.

Прво извођење у НПДб 27. XI 1937. у НСаду. Превео: Светислав Стефановић. – Рд. Б. Гавела, сц. В. Жедрински, к. М. Бабић-Јовановић, музика С. Христић; Д. Билуш (Клаудије), Т. Танхофер (Хамлет), М. Ајваз (Полоније), Ј. Петричић (Хорацио), Ј. Петровић (Лаерт), С. Миљковић (Волтиманд), Ј. Ковачевић (Корнелије), М. Миљуш (Розенкранц), С. Савић (Гилденстерн), Н. Гашић (Озрик), С. Јовановић (Марцело, Свештеник), М. Стојадиновић (Бернардо), Ц. Јакелић (Франциско), Љ. Филиповић (Први глумац), Р. Ферари (Глумица), С. Миљковић (Други глумац), М. Петровић (Трећи глумац), С. Душановић (Први гробар), В. Зељковић (Други гробар), С. Бурја (Фортинбрас), М. Стојадиновић (Капетан), И. Петри (Гертруда), С. Кос-Михајловић, к. г. (Офелија), С. Репак (Дух Хамлетовог оца). – Изведено 15 пута.

Премијера у СНП 22. XI 1961. у НСаду. Превео: Сима Пандуровић. – Рд. Д. Ђурковић, сц. С. Максимовић, к. С. Јатић, музичка сарадња Д. Стулар; И. Хајтл (Клаудије), Љ. Раваси (Гертруда), Ђ. Јелисић (Хамлет), В. Љубичић (Полоније), Н. Јовановић (Лаерт), М. Радаковић (Офелија), Б. Микоњић (Хорацио), П. Вртипрашки (Марцело), В. Животић (Розенкранц), В. Матић (Гилденстерн), И. Слијепчевић (Корнелије), З. Загорчић (Волтиманд), Д. Јанковић Макс (Први глумац), Р. Којадиновић (Други глумац), В. Томановић (Глумица), Т. Јовановић (Свештеник), С. Шалајић (Озрик). – Изведено 6 пута, глед. 2344.

БИБЛ: Хамлет, прев. Константин Станишић, Бгд 1873; Хамлет, краљевић дански, прев. Лаза Костић, Мостар 1903; Хамлет, прев. Лаза Костић, Бгд 1921; Трагедија Хамлета краљевића Данске, прев. Светислав Стефановић, Бгд 1921; Хамлет, дански краљевић, прев. Сима Пандуровић, Бгд 1924, Сарајево, 1951, Цетиње 1955. и 1957; Хамлет, дански краљевић, прев. Живојин Симић и Сима Пандуровић, Бгд 1961. и 1963.

ЛИТ: А-м, Гостовање СНП-а у Великој Кикинди, Браник, 1896, бр. 103, с. 2, бр. 116, с. 3; А-м, Гостовање СНП-а у Сомбору, Браник, 1896, бр. 41, с. 5, бр. 52, с. 3; А-м; Српско народно позориште, Будућност, Вршац, 25. XII 1896; А-м, Хамлет, Позориште, НСад, 1896, бр. 39-41, с. 153-154, 157-153, 161-162; К. Суботић, Како су играли наши глумци у Митровици, Застава, 1897, бр. 164, с. 2; K., Theater, Slavonische Presse, Осијек, 3. XI 1897; Ј. Храниловић, Хамлет, Позориште, НСад, 1898, бр. 31, с. 134-135; А-м, Народно позориште у Вршцу, Будућност, Вршац, 20. XII 1893; А-м, Српско народно позориште, Српство, Вршац, 1898, бр. 87, с. 1; С., Хамлет, Позориште, НСад, 1900, бр. 31, с. 123; Љ. Милованов, Српско народно позориште у Старом Бечеју, Браник, 1908, бр. 230, с. 7; А-м. У уторак 8. априла дат је „Хамлет“, Слога, Сомбор, 1908, бр. 15, с. 10; М., Хамлет, Ново Позориште, НСад, 1909, бр. 22, с. 86-87; А-м, Хамлет, Ново Позориште, НСад, 1909, бр. 20, с. 78-79; Ј. Грчић, Хамлет, трагедија од Шекспира, Браник, 1911, бр. 242, с. 1-2; К., Хамлет је јуче по други пут даван у нашем позоришту, Застава, 1911, бр. 272, с. 3; А-м, Синоћ је у Позоришту давана Шекспирова трагедија „Хамлет“, Српска ријеч, Сарајево, 1912, бр. 63, с. 3; Ј. С(уботи)ћ, Хамлет – критика и студије, Застава, 1921, бр. 266, с. 1; А-м; Хамлет, Застава, 1921, бр. 264, с. 3; С. Стефановић, Нов превод Хамлета, ЛМС, 1927, књ. 312, с. 418-423; A. Miklautz, Hamlet, Deutsches Volksblatt, 1927, бр. 2368, с. 4; К. Николић, „Хамлет“, трагедија од В. Шекспира, превод Лазе Костића, Нови Сад, 1927, бр. 36, с. 3-4; У. Чоб(анов), Сјајан успех „Хамлета“, Дан, 1937, бр. 270, с. 3;  А-м, Хамлет, Наше слово, Суботица, 1938, бр. 214, с. 3; А-м, О одржаној представи у Петровграду у извођењу Народног позоришта Дунавске Бановине…, Банатска пошта, Петровград, 1938, бр. 116, с. 2; Р. В(еснић), В. Шекспир, НС, 1950, бр. 4-5, с. 4; М. Кујунџић, „Хамлет“ без духа, Дневник, 24. XI 1961; Д. Михаиловић, Хамлет у Југославији (1780-1966), Сцена, 1967, бр. 3, с. 431-433; Д. Михаиловић, Хамлет у Србији, Позоришни живот, Бгд, 1969, бр. 24, с. 9-12; Д. Михаиловић, Гавелина режија „Хамлета“, Позориште, Тузла, 1969, бр. 5-6, с. 595-598.

А. К.